Fafo

Lettere å ansette midlertidig: en feilslått reform?

Del

Sommeren 2015 ble det gitt en generell adgang til å ansette folk midlertidig. Nesten tre år etter har det skjedd lite. Så langt er det ingen grunn for å konkludere med at andelen midlertidige ansatte har økt som følge av lovendringen. Den har heller ikke gjort det enklere for utsatte grupper å komme inn i arbeidslivet.

Midlertidige ansettelser som et springbrett inn i arbeidslivet er tema på en konferanse som holdes på Fafo 11. april.

Ett av temaene på konferansen er virkningen av det nye regelverket for midlertidige ansettelser.

Sommeren 2015 ble arbeidsmiljøloven endret. Det ble gitt en generell adgang til å ansette folk midlertidig i tolv måneder, men med en rekke begrensinger. Det var stor politisk motstand mot denne endringen.

Andelen midlertidige ansatte økte litt rett etter lovendringen, fra 2015 til 2016, men sank igjen i 2017. Det er derfor - så langt - ingen grunn for å konkludere med at andelen midlertidige ansatte har økt som følge av lovendringen.

Samtidig ser det heller ikke ut til at lovendringen har gjort det lettere for uerfarne arbeidstakere å få en fot innenfor arbeidslivet, blant andre unge, innvandrere og personer med nedsatt arbeids- eller funksjonsevne. En undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser at endringen ikke har gitt disse gruppene økte jobbmuligheter.

Fafos undersøkelser viser at arbeidsgiverne synes det nye regelverket er for komplisert og ressurskrevende. Et annet argument er at arbeidsgiverne uansett trenger arbeidssøkere med relevant kompetanse

Konferansen om midlertidige ansettelser markerer avslutningen på et norsk-svensk samarbeidsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Målet har vært å studere hvordan midlertidige ansettelser påvirker folks jobbkarrierer og muligheter til å finne stabilt arbeid.

Nøkkelord

Kontakter

Beate Sletvold Øistad, bso@fafo.no, telefon: 469 29 661

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom