Nasjonalforeningen for folkehelsen

LESERINNLEGG - Meningsfull hverdag - for demenssyke og pårørende

Del

Et nytt vedtak i Stortinget gjør det enklere for kommunene å bygge ut dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det haster at kommunene tar i bruk denne muligheten!

De fleste som har demens bor hjemme. Sykdommen medfører ofte isolasjon og ensomhet, både for den det gjelder og nære pårørende. Det behøver det ikke være sånn. Dagaktivitetstilbud kan bidra til å sikre best mulig helse, en innholdsrik hverdag, med sosial kontakt og aktiviteter. Det handler om å skape mening i hverdagen. Et godt aktivitetstilbud kan også være med på å opprettholde funksjoner lengre. Så mange som 80 prosent mangler et tilbud i dag.

Pårørende til personer med demens har en krevende situasjon, og særlig de som er i arbeid. Dagaktivitetstilbud kan både gi avlastning og bidra til å løse en tidsklemme. Pårørende har behov for tid for seg selv og vite at den syke er godt ivaretatt, for å hente krefter. Det er nødvendig for å mestre hverdagen som pårørende bedre og lenger.

Vi har lenge arbeidet for en styrking av dagaktivitetstilbudet. Nå er det statlige tilskuddet økt til 50 prosent, og vi oppfordrer kommunene til å ta dem i bruk. Det vil gi bedre livskvalitet for personer med demens og deres pårørende.

Av Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom