LESERINNLEGG - Barn må også få rett til spisepause på skolen

Del

Halvparten av skoleelevene får ikke den matpausen de trenger. Dette må lovreguleres, slik at de får en klar rettighet til mat i løpet av en lang skoledag.

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen
Lisbet Rugtvedt, generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen

Da regjeringen presenterte sin nye nasjonale kostholdsplan forrige uke, fastslo de at god tid til å spise er grunnleggende for å sikre at elever får i seg den maten de trenger. Samtidig viser planen at under halvparten av grunnskolebarna får de 20 minuttene som er anbefalt for at de skal rekke å spise matpakka si.

Når hele åtte statsråder legger fram en plan for å bedre befolkningens kosthold, legges lista høyt. Planen har målsettinger som å bidra til å redusere sosiale forskjeller, fremme utvikling av sunne og trygge matvaner, og fremme gode måltider og matordninger i skolen.

Da er det vanskelig å forstå hvorfor ikke statsrådene tar i bruk de effektive virkemidlene de har til rådighet for å sikre barna retten til hensiktsmessige spisepauser.

Skolen er en unik arena for å nå fram til alle barn, både de som har sunne vaner og de som ikke har det. Levevaner som dannes tidlig varer, og i skolen har vi som samfunn mulighet for å legge til rette for at flest mulig skal kunne danne slike gode vaner. Men først og fremst er spisepausen et absolutt nødvendig tiltak for trivsel og godt læringsmiljø. Skoledagen er lang, og alle barn trenger en rolig matpause.

Kostholdsplanen gir dessverre ingen løfter om snarlige og effektive virkemidler for å sikre barn rett til spisepause på barns premisser, slik voksne arbeidstakere har. Vi mener 20 minutter spisepause bør reguleres i Opplæringsloven, slik at barn får en rettighet og skoleeierne en plikt. Det er ingen gode grunner til å utsette en slik beslutning. Milde oppfordringer er ikke nok for å sikre barna denne helt grunnleggende rettigheten.

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nøkkelord

Bilder

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen
Lisbet Rugtvedt, generalsekretær Nasjonalforeningen for folkehelsen
Last ned bilde

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom