Nye Veier AS har videreformidlet er tilbud fra entreprenøren på den aktuelle veistrekningen om å legge til rette for jernbanekryssingen. Samferdselsdepartementet gir nå Nye Veier AS i oppdrag å legge ut for merkostnaden, samtidig som staten forplikter seg til å refundere utleggene i 2020. Dette skal formaliseres i en egen avtale mellom staten og Nye Veier AS.

Det er antatt at prisen for å bygge jernbanekryssingen sammen med E6 sparer staten for flere hundre millioner kroner.

For flere opplysninger – se:

  • Brev av 14. mars 2018 fra Samferdselsdepartementet til Nye Veier AS (pdf)