Norges geologiske undersøkelse - NGU

Lavtflyving over fjellregionen

Del

Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomfører i disse dager flymålinger over Fjellregionen på deler av Østlandet og i Trøndelag. Målingene skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for å vurdere radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykken.

Det aktuelle måleområdet i Fjellregionen. De røde feltene viser verneområder der det må tas spesielle hensyn slik at ulempe for dyreliv og turisme blir holdt på et minimum.
Det aktuelle måleområdet i Fjellregionen. De røde feltene viser verneområder der det må tas spesielle hensyn slik at ulempe for dyreliv og turisme blir holdt på et minimum.

Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta kan karakterisere berggrunnen og dermed avdekke eventuelle farer for forvitring og andre problembergarter ved framtidig tunnelbygging. Uranholdig berggrunn må i enkelte tilfeller behandles som spesialavfall. På den andre siden utvikler de varme og kan under gunstige forhold være interessante for utvinning av energi fra dypt i jordskorpen. Målingene skal også bidra til aktsomhetskart for radonfare.

Kunnskapen om dype strukturer blir brukt sammen med andre geologiske og geofysiske data til å lage en 3D-modell for Fjellregionen og kan gi opplysninger om hvordan og når fjellene i Sør-Norge oppsto. Det hjelper oss også med å forestå hvordan de kaledonske skyvedekkene og mineralressursene ble dannet. Fjellregionen i Sør-Norge er lite kartlagt i forhold til andre områder i Skandinavia.

Tillatelse fra Luftfartstilsynet

For å få best mulig resultater, blir målingene utført fra lav høyde. NGU har fått tillatelse fra Luftfartstilsynet til å fly i 60 meters høyde. I bratte fjellområder vil målehøyden bli vesentlig større. Det er det canadiske firmaet Novatem som gjennomfører flyvningene på vegne av NGU, og det er lett å gjenkjenne den lange halen på det spesialbygde måleflyet. Målingene gjøres i et bredt belte fra Røros i nordøst til Espedalen i sørvest. Flyvningene vil pågå utover sommeren og høsten.

 Flyet vil veksle mellom å ha base på Røros og Fagernes lufthavn og krysser fram og tilbake langs nordvest-sørøst-gående profiler med 400 avstand og nordøst-sørvest gående krysslinjer med 4 km avstand. Det betyr at flyene flyr i en høyde og i et mønster, som blir lagt merke til av folk i området.

Viktig kunnskap

Dataene blir  en del av «Crustal Onshore Offshore Project» (COOP). Dette er et omfattende prosjekt, som er finansiert av NGU, Oljedirektoratet, Nye Veier og 20 oljeselskap. Prosjektet har allerede finansiert tilsvarende flymålinger i kystområdet mellom Kragerø og Brønnøysund, fjellområdene mellom Stavanger og Trondheim og store deler av Nordsjøen og Norskehavet.

Kontakter

Prosjektleder Odleiv Olesen,
NGU, telefon 99 09 17 43

Bilder

Det aktuelle måleområdet i Fjellregionen. De røde feltene viser verneområder der det må tas spesielle hensyn slik at ulempe for dyreliv og turisme blir holdt på et minimum.
Det aktuelle måleområdet i Fjellregionen. De røde feltene viser verneområder der det må tas spesielle hensyn slik at ulempe for dyreliv og turisme blir holdt på et minimum.
Last ned bilde
Det kanadiske selskapet bruker fly av typen Piper Navajo for kartlegging av jordens magnetfelt og radioaktive stråling i Fjelleregionen. Måleinstrumentene er montert i stingeren bak flyet og inne i kabinen. (Foto: Robin Mortensen/Finnmark Dagblad)
Det kanadiske selskapet bruker fly av typen Piper Navajo for kartlegging av jordens magnetfelt og radioaktive stråling i Fjelleregionen. Måleinstrumentene er montert i stingeren bak flyet og inne i kabinen. (Foto: Robin Mortensen/Finnmark Dagblad)
Last ned bilde

Om Norges geologiske undersøkelse - NGU

Norges geologiske undersøkelse - NGU
Norges geologiske undersøkelse - NGU
Leiv Eirikssons vei 39
7040 Trondheim

73 90 40 00http://www.ngu.no

NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge.

NGU skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø. Som forskningsbasert forvaltningsorgan er NGU også de andre departementenes faginstans i geofaglige spørsmål.

NGU er en etat under Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD).

Følg saker fra Norges geologiske undersøkelse - NGU

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges geologiske undersøkelse - NGU på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges geologiske undersøkelse - NGU

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom