Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Laveste kraftpriser på 15 år

Del

Ikke siden 2000 har kraftprisene i Norge vært like lave som i tredje kvartal i år. Sen snøsmelting og mye nedbør hittil i år forklarer de lave prisene. Aldri før har kraftmagasinene blitt fylt opp raskere.

- Strøm kostet i gjennomsnitt 11 øre/kWh i tredje kvartal. Det er under halvparten av hva strømmen kostet for et år siden, og det laveste prisnivået for et kvartal siden år 2000, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ved inngangen til tredje kvartal var fyllingsgraden i norske vannmagasiner nær sitt historiske minimum. Tre måneder senere ligger fyllingsgraden nær maksimum. Den spesielle ressurssituasjonen gjorde at sist kvartal ble det tredjekvartalet med høyest tilsig og størst økning i magasinfylling som NVE har registrert.

- I begynnelsen av juli lå hele 30 TWh energi lagret som snø i fjellet. Det tilsvarer omtrent er firedel av strømmen vi produserer på et år.  I tredje kvartal smeltet det meste av dette, og i tillegg regnet det mye i Sør-Norge. Flere målestasjoner har aldri registrert en våtere september, selv med måleserier tilbake til 1900, sier Sanderud.

For en husholdning på Østlandet med strømforbruk på 20 000 kWh, betyr de lave prisene en besparelse på 1000 kroner sammenliknet med 2014, som også var et år med lave strømpriser. Sammenliknet med 2013, hvor prisene var mer normale, vil husholdningen spare omtrent 3000 kroner.

Last ned kvartalsrapporten om kraftsystemet.

Kontaktpersoner: Seniorrådgiver Gudmund Bartnes, tlf 22 95 93 46

Kommunikasjonsrådgiver Arne Søiland, tilf 40 21 01 50

NVE arrangerer Norges energidager 15. - 16. oktober. Hovedsesjonen streames på www.nve.no torsdag kl 10 - 12.

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom