Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lavere strømregning ved smartere bruk av nettet

Del

NVE vil gi klarere føringer for hvordan nettselskapene skal utforme nettleien. Nettleien bør stimulere strømkundene til å bruke strøm på en smart måte, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig.

Jevnere strømforbruk gjør at nettet utnyttes bedre, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig. Kilde: NVE/Kanak
Jevnere strømforbruk gjør at nettet utnyttes bedre, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig. Kilde: NVE/Kanak

- Vi ønsker at nettleien, som utgjør en stor del av folks strømregning, skal utformes slik at det lønner seg å flytte forbruk fra perioder hvor strømnettet er høyt utnyttet, til perioder med mindre belastning. Nettet må dimensjoneres etter forbrukstoppene. Jevnere strømforbruk vil bidra til å redusere nettselskapenes investeringsbehov, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Demper forbrukstopper

Nettselskapene står overfor store investeringer for å modernisere og digitalisere strømnettet. Dette vil føre til økt nettleie i årene framover. Samtidig kommer det nytt effektkrevende utstyr som gjør at mange strømkunder bruker mye strøm på kort tid. NVE ønsker at nettleien skal utformes slik at det lønner seg å begrense strømforbruket i perioder der det samlede strømforbruket er høyt.

Vi har blant annet sett at mange lader bilene sine om ettermiddagen. Etter hvert som mange får elbil, blir det stadig viktigere at flere lader på andre tidspunkter – slik at toppen i strømforbruket hver ettermiddag kan dempes. Nytt elektrisk utstyr og nye løsninger for smarte hjem kommer til å gjøre det enkelt å styre strømforbruket, påpeker Sanderud.

Smarte målere gjør det mulig

Nye krav til utformingen av nettleien vil først gjøres gjeldende om noen år. Alle strømkunder får smart strømmåler innen 2019, og det er disse nye målerne som gjør det mulig å innføre såkalte effekttariffer som kan stimulere til at strømmen brukes smartere.

Ny rapport om "effekttariffer"

NVE sendte i fjor ut en rapport om mulige endringer i regelverket for hvordan nettleien skal utformes. I den nye NVE-rapporten «Oppsummeringsnotat: Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet» beskriver NVE hvordan nettleien i distribusjonsnettet bør utvikle seg i årene framover. NVE vil utarbeide forslag til forskriftsendringer, som vil bli sendt på høring på vanlig måte.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf 95224458

Avdelingsdirektør Ove Flataker, tlf 95202620

Bilder

Jevnere strømforbruk gjør at nettet utnyttes bedre, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig. Kilde: NVE/Kanak
Jevnere strømforbruk gjør at nettet utnyttes bedre, slik at strømregningen ikke blir større enn nødvendig. Kilde: NVE/Kanak
Last ned bilde
Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud
Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom