NBBL - Norske Boligbyggelag

Lavere befolkningsvekst kan dempe prispresset i boligmarkedet

Del

SSB gjør en betydelig nedrevidering i befolkningsframskrivingene. Det demper boligetterspørselen og kan redusere prispresset i boligmarkedet.

Foto: Nadia Frantsen/NBBL
Foto: Nadia Frantsen/NBBL

- Nedgangen i befolkningsveksten får betydning for boliginvesteringene. Det tar tid å tilpasse seg svingninger i boligetterspørselen og de siste årene har vært preget av høy boligbygging. Det bor om lag 2,2 personer per bolig, mens vi i dag bygger om tilnærmet 1:1 med befolkningsveksten. SSBs nye prognoser tilsier dermed redusert prispress i boligmarkedet, samt at boliginvesteringene dempes noe fra de rekordhøye nivåene vi har hatt de siste årene, sier Christian Frengstad Bjerknes i NBBL i en kommentar til befolkningsframskrivingene.

Det har lenge vært klart at SSB må revidere befolkningsframskrivingene fra 2016. Dette skyldes i hovedsak at anslaget på arbeidsinnvandringen, selv i SSBs lavinnvandringsscenario, lå for høyt.

Etter EU/EØS-utvidelsen i 2004 har boligetterspørselen vært preget av høy innvandring og befolkningsvekst. Økningen i arbeidsinnvandringen ble ytterligere forsterket av finanskrisen i 2008.

Bildet i dag er imidlertid helt annerledes. Eurosonen har langt på vei kommet gjennom finanskrisen og arbeidsledigheten har vært fallende siden 2013. Samtidig ble Norge i 2014 rammet av et kraftig fall i oljeprisen og svekkelse av kronekursen. Den relative utviklingen har dermed vært bedre i Eurosonen og arbeidsinnvandringen dempes.

- I de nye befolkningsframskrivingene forventer SSB at befolkningsveksten stabiliseres i overkant av 35.000 de kommende årene. Det er et anslag som er bedre tilpasset den nåværende konjunktursituasjonen, sier Frengstad Bjerknes.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Nadia Frantsen/NBBL
Foto: Nadia Frantsen/NBBL
Last ned bilde
Befolkningsvekst og boligbygging. (Kilde: SSB og NBBL)
Befolkningsvekst og boligbygging. (Kilde: SSB og NBBL)
Last ned bilde

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 41 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene har 1.020.000 medlemmer og forvalter omlag 510.000 boliger i over 12.700 boligselskap over hele landet.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom