Den norske kirke

Låvedøråpen kirke

Del

- Kirken må være låvedøråpen! Denne låvedøråpne kirken har et budskap som borer i dypet, sa leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum ved åpningen av Kirkemøtet i Trondheim 11. april.

Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, talte ved åpningen av Kirkemøtet i Trondheim 11. april.
Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, talte ved åpningen av Kirkemøtet i Trondheim 11. april.

Kirkerådslederen siterte Erik Bye: «Det er en grusom misforståelse at man må være intetsigende for å være folkelig», og slo fast:

- Folkekirken er ikke intetsigende. Det kan den aldri bli. Kirken handler om to ting: Gud og folk. Derfor forkynner vi evangeliet og engasjerer oss i samfunnet. Det er ingen motsetning her. Vi skal som kirke ikke velge mellom å være åndelig og ta ansvaret for å være bærer av en lang tradisjon og det å være opptatt av menneskers liv og vilkårene for dette. Samfunnsoppdraget springer rett ut av evangeliet, sa Gunleiksrud Raaum.

Hun advarte mot en nærsynt selvopptatthet i kirken:

- Om kirken forskanser seg og tillater seg å være nærsynt på egen rolle, har vi gitt fra oss muligheten til å være offensivt med som en viktig premissleverandør for fremtidens religionspolitikk. Vi skal både kjempe for best mulig rammebetingelser for en bred folkekirke som er tilstede over hele landet. Og vi skal bidra til likebehandling, sa kirkerådslederen.

Årets Kirkemøte skal blant annet vedta en uttalelse om forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn som Kulturdepartementet hadde til høring i fjor høst.

I sin tale de de 116 medlemmene av Kirkemøtet snakket hun også om å utøve makt som kirkeledere:

- Vi må tåle maktens ubehag. Det å kunne fatte beslutninger, prege og påvirke er et privilegium og et stort ansvar. Vi skal fatte vedtak som berører kirkelige organer som ikke er representert i Kirkemøtet. Vi skal lytte til menighetsråd og fellesråd, vi skal lytte til kirkelig tilsatte. Vi må finne frem til en internkirkelig samlende løsning, som kan sikre bred legitimitet, bygge tillit og dermed skape ro – også som en del av grunnlaget for at vi på fremtidige kirkemøter skal fatte vedtak om kirkelig organisering.

Preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien sa blant annet dette i sin hilsen ved Kirkemøtes åpning:

- Kirken vil ikke la seg feie av banen av påstander om at den er politisk, er irrelevant eller har manglende rasjonell tilnærming til tilværelsen. De religiøse overveielsene er en vesentlig dimensjon ved livet - de bidrar med viktige perspektiv til meningsdannelse og livstolkning. Kirken skal aldri slutte å søke etter ny innsikt og dypere forståelse av hva det er å være Jesu etterfølgere i vår tid.
 

Bilder

Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, talte ved åpningen av Kirkemøtet i Trondheim 11. april.
Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, talte ved åpningen av Kirkemøtet i Trondheim 11. april.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke