Mattilsynet

Lav risiko for fugleinfluensa i Norge, men viktig å varsle om døde fugler

Del

Vårtrekket av fugler er i gang, og med det kommer smitterisikoen for fugleinfluensa. Risikoen regnes som svært lav, men det er allikevel viktig å ha øynene med seg. Hvis du kommer over døde fugler av visse risikoarter, er det viktig at du varsler Mattilsynet.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Risikoarter er andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn)

I løpet av vinteren er det funnet fugleinfluensa hos ville fugler i ni europeiske land, inkludert Sverige, Finland og Danmark. Kun tre land har påvist fugleinfluensa hos fjørfe (Nederland, Tyskland og Sverige). Årets utbrudd er hittil svært beskjedent sammenliknet med 2017.

Ingen fare for mennesker

-Mattilsynet vurderer foreløpig sannsynligheten for at sykdommen skal smitte over landets grenser som svært lav. Årets variant av fugleinfluensa domineres av typen H5N6 og H5N8. Ingen av disse virustypene utgjør noen fare for mennesker. Konsekvensene for fjørfe vil derimot være svært alvorlig dersom de blir smittet sier Fredrik Wittenburg Andersen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

 -Vi er avhengig av tips fra publikum for at vi tidlig skal kunne fange opp tilfelle av fugleinfluensa i Norge. Dersom du finner døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn) oppfordrer vi deg til å kontakte det oss på telefon 22 40 00 00. Vi vil da rykke ut og vurdere om det skal tas prøver av den døde fuglen for å undersøke om fugleinfluensa kan være dødsårsaken. Sannsynligheten for å finne smitta fugler vil være størst i områder som trekkfugler benytter som rasteplasser, sier Andersen.

Fugleinfluensa i årets sesong har stort sett dreid seg om funn av enkelte døde villfugler. Villfugl er effektive smittespredere. Fuglene er også funnet i områder der norske trekkfugler overvintrer.

  -Vi følger situasjonen i Europa tett og vurderer smitterisikoen til Norge fortløpende. Dersom risikoen øker, vil vi vurdere å sette i gang forebyggende tiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler, sier Andersen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Kampen mot skrantesjuke fortsetter i 2019 – skal teste 30.000 dyr7.3.2019 10:18:20 CETPressemelding

Kampen mot den dødelige dyresykdommen skrantesjuke fortsetter med uforminsket styrke. I år skal Mattilsynet sammen med Miljødirektoratet, NINA og Veterinærinstituttet teste over 30.000 hjortedyr. Det er viktig å få kunnskap om den smittsomme sykdommen har spredd seg fra Nordfjella sone 1. Selv om det ikke er funnet dyr med klassisk skrantesjuke andre steder, betyr ikke det at områdene er friskmeldt.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom