Mattilsynet

Lav helserisiko fra radioaktivitet i mat og drikke

Del

Helserisikoen ved radioaktivitet i mat og drikke i Norge er lav for de aller fleste, viser en risikovurdering som Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjort for Mattilsynet.

Risikovurderingen om radioaktivitet i mat, som ble overlevert fra VKM til Mattilsynet onsdag 23. august, slår også fast at den alvorligste helseeffekten av å få i seg radioaktive stoffer i små mengder fra mat og drikke, er faren for å utvikle kreft. Funnene viser at kreftrisikoen ved å bli utsatt for naturlig og menneskeskapt radioaktivitet i Norge er lav eller svært lav, og at det gjelder alle aldersgrupper.

Det finnes radioaktivitet i norsk natur som følge av naturlig radioaktivitet i grunnen og nedfall fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Stoffet cesium-137 har 30 års halveringstid og finnes fortsatt i forholdsvis høye nivåer i rein, sau, sopp og bær fra de områdene som ble mest rammet av radioaktivt nedfall i 1986. 

-Risikovurderingen fra VKM gir oss for første gang vitenskapelige vurderinger på at de tiltak myndighetene satte i verk etter Tsjernobylulykken har hatt god effekt. Dette vil vi ta med oss når vi nå skal arbeide videre med vår håndtering av radioaktivitet i mat og dyr. Rapporten gir også god kunnskap som vil være nyttig ved en eventuelt ny hendelse og er nyttig for videre beredskapsplanlegging, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.

Folk flest trenger ikke å tenke på radioaktivitet når de planlegger kostholdet sitt. Men risikovurderingen til VKM viser at for de som spiser svært forurenset reinsdyrkjøtt, varierer risikoen i dag fra lav til moderat, etter hvor mye de spiser. For storkonsumenter av svært forurenset sauekjøtt er risikoen lav, mens kreftrisikoen for personer som spiser mye vilt, sopp og bær fra skog og mark som ble forurenset etter Tsjernobyl-ulykken er svært lav. Sjømat inneholder mer av det naturlig forekommende stoffet polonium-210 enn andre matvarer. Kreftrisikoen for storkonsumenter er vurdert som lav for fisk og svært lav for skalldyr.

Grunnvann inneholder varierende mengder radon-222. Fjellbrønner i noen typer berggrunn er spesielt utsatt. For personer som drikker vann fra slike brønner, ble risikoen vurdert som lav til moderat, avhengig av mengden av radon-222 i vannet. 

Om risikovurderingen
VKM har vurdert åtte ulike radioaktive stoffer, og brukt eksisterende kostholdsundersøkelser og kjennskap til nivå i matvarene. Ut fra denne kunnskapen har de gjort en grundig risikovurdering av hva radioaktiviteten betyr for folkehelsen. VKM har sett på hva befolkningen generelt spiser, inkludert barn, og også utsatte grupper som spiser mye av matvarer/vann som inneholder mer radioaktivitet. Dette gir et godt grunnlag for videre vurderinger av regelverk, grenseverdier og kostholdsråd.

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Listeriose-utbrudd: Mattilsynet gjentar råd til utsatte grupper9.1.2019 16:54Pressemelding

Folkehelseinstituttet har siden midten av november sett en økning i rapporterte tilfeller av personer smittet med bakterien Listeria monocytogenes. De fleste av pasientene har spist rakfisk før de ble syke, men det er for tidlig å konkludere om dette er kilden til utbruddet. Mattilsynet gjentar derfor rådet om at eldre med svekket helse, gravide og personer med nedsatt immunforsvar bør unngå matvarer som kan inneholde listeria.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom