NKVTS

Lansering av Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Del

Tirsdag 16. oktober lanserer vi en ny digital veileder for ansatte i helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. Lanseringen skjer på et frokostseminar hos NKVTS i Gullhaugveien 1-3, Nydalen, Oslo kl 9.00.

Hvordan bør helse- og omsorgspersonell handle i møte med berørte av vold i nære relasjoner?

Vold og overgrep er ofte et skjult fenomen i helse- og omsorgs tjenesten, men har store negative helsekonsekvenser. Det å oppleve vold medfører ikke bare vesentlig forhøyet risiko for å utvikle psykiske problemer, men er også en viktig risikofaktor for mange somatiske sykdommer og sosiale problemer. Det er derfor viktig at alt helse- og omsorgspersonell har god kunnskap om temaet for å kunne gi riktig behandling og best mulig hjelp og støtte til berørte.

NKVTS har på oppdrag fra Helsedirektoratet og som ledd i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner utviklet en digital veileder. Innholdet er også nyttig for barneverntjenesten, politi og beslutningstakere i offentlig sektor, kommuner og helseforetak.

I veilederen finner fagpersoner kunnskap om hvordan de kan handle i møte med:

 • vold og overgrep mot barn
 • vold og overgrep mot voksne
 • personer som utøver vold og overgrep
 • negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Veilederen gir kunnskap om:

 • hva vold i nære relasjoner innebærer
 • risikofaktorer og tegn på vold
 • hvordan utrede ved mistanke om vold
 • hvordan snakke om volden
 • hvordan sikre og beskytte de de som utsettes for vold
 • lover og regelverk
 • hvordan følge opp voldssaker
 • hvordan følge opp komplekse saker der mange aktører er involvert

På frokostseminaret vil prosjektleder Mia Myhre presentere veilederen og fortelle om bakgrunnen for og arbeidet med oppdraget.

Enkel frokost serveres fra kl 8.30. Presentasjonen starter kl 9.00. 

Vel møtt!

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Pb 181 Nydalen
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Følg saker fra NKVTS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NKVTS