Mattilsynet

Lakselusen kan øke sin toleranse for ferskvann og det kan påvirke sjøørret og røye

Del

Bruk av ferskvann mot lakselus på oppdrettslaks er en mye brukt metode. En ny risikovurdering viser at lakselusen gjennom gjentatte ferskvannsbehandlinger kan øke sin toleranse for ferskvann. Dette kan få konsekvenser for sjøørret og røye som oppholder seg i fjordene.

En ny risikovurdering viser at lakselusen gjennom gjentatte ferskvannsbehandlinger kan øke sin toleranse for ferskvann. Dette kan få konsekvenser for sjøørret og røye som oppholder seg i fjordene. Foto: Mattilsynet.
En ny risikovurdering viser at lakselusen gjennom gjentatte ferskvannsbehandlinger kan øke sin toleranse for ferskvann. Dette kan få konsekvenser for sjøørret og røye som oppholder seg i fjordene. Foto: Mattilsynet.

– Mattilsynet har tatt initiativ overfor Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet for å få en avklaring om ferskvannsbehandling fortsatt skal tillates i oppdrettsnæringen eller om denne behandlingsmetoden skal reguleres, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Ferskvannsbehandling mot lakselus og andre parasitter (AGD) har økt i omfang og er vanlig i norsk oppdrett. Mattilsynet bestilte derfor i 2015 en risikovurdering av risikoen for at lakselusen kunne utvikle økt toleranse for ferskvann som følge av behandlingene.

Konklusjonen fra risikovurderingen Veterinærinstituttet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Universitetet i Bergen/SLRC samarbeidet om kan oppsummeres i to hovedpunkter:

  • Bruk av ferskvann gir økt sannsynlighet for lakselus med endret toleranse for ferskvann
  • Lakselus kan sannsynligvis ikke komme til å reprodusere i ferskvann

– Det betyr at det ikke er grunn til å bekymre seg for at lakselusen skal kunne etablere seg og reprodusere i norske vassdrag, elver og innsjøer sier direktør for fiske og sjømat Elisabeth Wilmann. Det er imidlertid mer sannsynlig at seleksjon gjennom økt bruk av ferskvannsbehandling kan endre toleransen i populasjonen slik at flere lakselus vil tåle lavere saltholdighet over lengre tid.  

Mattilsynet bestilte derfor en ny vurdering av sannsynlighet for økt toleranse av ferskvann for viltlevende arter. Vurderingene utført av Havforskningsinstituttet i samarbeid med Veterinærinstituttet og Universitetet i Bergen/SLRC tilsier at:

  • Det er sannsynlig at seleksjon gjennom økt bruk av ferskvannsbehandlinger kan endre toleransen i populasjonen slik at flere lakselus vil tåle lavere saltholdighet over lengre tid. Dette vil kunne føre til:
    • Økt smittepress i form av større områder i fjorden med lakseluslarver kan føre til redusert næringstilgang og høyere lusepåslag for viltlevende ørret og røye. Det kan gi negativ populasjonseffekt for disse artene dersom problemet blir stort nok. Risikoen er mindre for utvandrende laks, men effekten er negativ også for denne arten.
    • Redusert mulighet for avlusing ved periodevis opphold i vann med lav saltholdighet

Les vurderingen fra Havforskningsinstituttet m.fl.

Behov for avklaring

– Vi må sammen med departementet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet diskutere hva dette betyr, hvor risikonivået skal ligge og avklare om ferskvannsbehandling fortsatt skal tillates eller om bruken bør reguleres ytterligere, sier Wilmann. 

Inntil videre – følg terapianbefalingene for ferskvannsbehandling

Inntil en avklaring om ferskvannsbehandling er på plass, anbefaler Mattilsynet at Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Bergen /SLRC sine foreløpige anbefalinger følges:

  • Ferskvannsbehandling må kun brukes i rotasjon med andre behandlingsmetoder.
  • Det anses uforsvarlig å bruke metoden på etterfølgende generasjoner av lakselus.  Metoden anbefales ikke brukt mer enn to ganger per år (behandlinger mot AGD og lus til sammen)
  • Ferskvann mot lakselus brukes tidlig i infeksjonsforløpet da toleransen er lavest i de tidlige stadier.

Behandling med ferskvann forutsetter at nyutviklete følsomhetstester for lakselus, tas aktivt i bruk, og at all behandling i produksjonsområdet stanses ved tegn til økt toleranse for ferskvann.

Kontakter

Bilder

En ny risikovurdering viser at lakselusen gjennom gjentatte ferskvannsbehandlinger kan øke sin toleranse for ferskvann. Dette kan få konsekvenser for sjøørret og røye som oppholder seg i fjordene. Foto: Mattilsynet.
En ny risikovurdering viser at lakselusen gjennom gjentatte ferskvannsbehandlinger kan øke sin toleranse for ferskvann. Dette kan få konsekvenser for sjøørret og røye som oppholder seg i fjordene. Foto: Mattilsynet.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom