KystverketKystverket

Lakselus på kartet – oversikt over situasjonen på alle oppdrettsanlegg

Del

Tjenesten Fiskehelse er en kartløsning som på en oversiktlig og enkel måte gir kunnskap om sykdommer og lakselus på fisk i norske oppdrettsanlegg.

Opplysninger om forekomst, antall og utviklingsstadium av lakselus på fisk i akvakulturanlegg rapporteres ukentlig til Mattilsynet. Sammen med mottiltak blir disse opplysningene nå offentliggjort gjennom en ny tjeneste på nett.

Fiskehelse gir utfyllende informasjon om nevnte forhold for enkeltlokaliteter. I tillegg er det søke- og filtreringsfunksjoner som gjør det mulig å hente noe av informasjonen samlet for virksomheter, kommuner, fylker og landet.

- I tråd med regjeringens ønske om digitalisering og tilgjengeliggjøring av opplysninger som det offentlige besitter, har BarentsWatch her delt data fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Fiskeridirektoratet.
                               Geir Schulstad, daglig leder i BarentsWatch.

Arbeid med innsynshenvendelser, særlig knyttet til lakselus, utgjør en vesentlig arbeidsoppgave for Mattilsynet. De ser det som sannsynlig at kartløsningen Fiskehelse vil kunne ivareta mye av informasjonsbehovet på området.

- Vi har lenge ønsket oss et verktøy som gjør informasjonen mer oversiktlig slik at vi kan forvalte bedre og mer effektivt. Det har vi fått nå, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Prøv Fiskehelse på nett her.

Les mer om tjenesten på våre nettsider.

Om BarentsWatch:

Ved å samordne informasjon og utvikle nye tjenester basert på kombinasjoner av data, skal BarentsWatch formidle et bedre bilde av aktivitet og tilstand i våre hav- og kystområder. Enklere tilgang til informasjon til allmennhet, næringsliv og forvaltningen er målet.

Fiskehelse og flere andre tjenester er å finne på nettsiden barentswatch.no.

Kontakter

Mattilsynet: Pressevakt 46 91 29 10

BarentsWatch: Pressekontakt 98 21 49 00 / post@barentswatch.no

Nøkkelord

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom