Fagforbundet

Lær av helseskandalene!

Del

Fagforbundets landsstyre vedtok følgende uttalelse ettermiddagen fredag 15. juni:

Privatiseringspolitikken til høyreregjeringen har utløst en ny helseskandale. Styret i foretaket Helse Sør-Øst har vedtatt å skrote den omstridte avtalen som førte til at helseopplysninger til 2,8 millioner nordmenn kom på avveie. Årsaken til skandalen var at helseforetaket valgte å legge driften av datatjenester verdt 7 milliarder kroner ut på anbud. Tjenesten som tidligere ble drevet av det offentlige, ble overtatt av det amerikanske IT-selskapet DXC.

Fagforbundet var blant flere som advarte sterkt da datadriften ble satt ut på anbud. Senere avslørte NRK at uautorisert personell har hatt tilgang til sensitive personopplysninger.
Tross klare advarsler fra fagfolk, valgte helseminister Bent Høie og styret i Helse Sør-Øst å forsvare konkurranseutsettingen.

Det er gledelig at helseforetaket nå har sagt opp avtalen om utsetting av IT-tjenesten, men denne avtalen burde aldri vært inngått. Selv om avtalen nå er sagt opp, vil den påføre helseforetaket flere hundre millioner kroner i kostnader. Dette rammer pasientene og er en kostbar lærdom for myndighetene.

Samtidig med IT-skandalen, er det krise i luftambulansetjenesten. Også her ser vi at høyreregjeringens bruk av konkurranse og kommersielle aktører går ut over innbyggerne.

Krisen i luftambulansen har gjort at Nord-Norge har vært uten viktig beredskap. I lengre perioder har flyene stått på bakken grunnet mangel på flygere. Årsaken er at flygerne søker seg vekk fra tjenesten etter det ble klart at britiskeBabcock overtar kontrakten som Lufttransport har hatt i nærmere 30 år. Helseminister Bent Høie valgte å gi anbudet til en utenlandsk operatør, til tross for klare advarsler fra fagmiljøene. Det ble heller ikke stilt krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet, noe som kunne sikret de ansatte jobb på samme vilkår

Fagforbundets landsstyre mener ambulanseberedskap og håndtering av pasientopplysninger er samfunnskritiske tjenester som må drives av det offentlige. Dessverre har vi en regjering som synes mer opptatt av å sikre private helsekonsern fortjeneste enn å gi innbyggerne gode helsetjenester. Høyreregjeringa tar gang på gang beslutninger som er feil og kostbare. Slik sløser de med fellesskapets penger.

Fagforbundets landsstyre mener lærdommen fra helseskandalene er at helsetjenestene bør eies, finansieres og drives av det offentlige. Vi ønsker offentlig eierskap og folkevalgt kontroll.

 

Kontakter

For nærmere opplysninger: Kommunikasjonssjef i Fagforbundet, Kjell-Erik Kallset 952 28158

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med omlag 365 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom