Norges Jeger- og FiskerforbundNorges Jeger- og Fiskerforbund

La villaksen være!

Del

Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver reagerer negativt på utspillet fra fiskeriminister Per Sandberg om at han ønsker å overta ansvaret for forvaltning av villaksen. I et brev til statsrådene Sandberg og Helgesen uttrykkes det at: "Vi er trygge på at miljøforvaltningen vil være rett myndighet også for den videre utviklingen av villaksforvaltningen."

Bakgrunnen for brevet ligger i uttalelser fra Sandberg på Intrafish, der han proklamerer at han mener at alt ansvaret for fisk bør ligge i ett departement, og at det i all beskjedenhet bør ligge hos ham. Tilsvarende utspill har vært luftet før, senest i 2013. Også dengang ble det uttrykt skepsis fra en rekke organisasjoner.

"Nærings- og Fiskeridepartementet skal sette næringshensyn i fokus og bidra til rammebetingelser og tilrettelegge for næringsutvikling. Villaksen befinner seg på et historisk lavmål og det er behov for et bredt spekter av tiltak for å ivareta vårt ansvar for å sikre en bærekraftig forvaltning av villaksen både på kort og lang sikt. Løsningen for å lykkes med en slik målsetting er ikke å tilpasse forvaltningen av villaksen til næringsinteressene i oppdrettsindustrien." heter det i brevet, som i tillegg til å være adressert til Sandberg også går til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen, samt til Energi- og miljøkomiteen og Næringskomiteen på Stortinget.

De siste 30 årene har innsiget av villaks til norskekysten blitt halvert. Drivgarnfisket etter laks har i denne perioden blitt avviklet, det meste av krokgarnfisket er historie, og kilenotfisket er betydelig redusert.  I elvene er det innført strenge fangstbegrensninger og en stadig større andel av fangstene blir satt levende tilbake i elva.  Villaksen har blitt en knapphetsressurs som i forvaltningen oftere telles i individer enn i tonn.

Lakselus og rømming er de to viktigste trusselsfaktorene for villaksen som har potensiale til å utrydde norske villaksbestander. Ansvaret for å løse disse utfordringene ligger i Sandbergs departement. Prosessen med trafikklyssystemet for vekst i havbruksnæringen viser at fiskerimyndighetene innser alvoret, og tar viktige skritt i riktig retning. Samtidig er det et betydelig press på departementet for å finne løsninger som sikrer vekst også inntil systemet kan iverksettes.
"Vi kan ikke se hvordan en endring av plassering av forvaltningsansvaret for villaksen skal bidra til NFD sitt arbeid med å løse miljøutfordringene knyttet til havbruksnæringen" sies det i brevet.

Nøkkelord

Kontakter

For ytterligere kommentarer kontakt:
Pål Mugaas, Norske Lakseelver, 91 56 82 29
Siri Parmann, Norges Jeger- og Fiskerforbund, 95 94 13 18

Bilder

Lenker

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom