Kystverket

Kystverkets beredskapsressurser og tiltak sikret miljøet

Del

22. februar var et fartøy nær grunnstøting på Jæren. Risikoen var stor for alvorlig forurensning av sårbare naturområder.

Bildet tatt av Kystverkets overvåkningsfly 22. februar viser hvor nær "Tide Carrier" lå de sårbare strandområdene. Foto: LN Kyv/Kystverket
Bildet tatt av Kystverkets overvåkningsfly 22. februar viser hvor nær "Tide Carrier" lå de sårbare strandområdene. Foto: LN Kyv/Kystverket

Fartøyet «Tide Carrier» hadde fått motorproblemer og drev mot strendene innenfor Feistein fyr. Det ble oppgitt at Tide Carrier hadde ca 600 m3 tungolje og ca 310 m3 diesel om bord, dermed var forurensningspotensialet betydelig.

Bilder tatt fra overvåkningsflyet og av losene om bord finner du her.

–  Alle trakk i samme retning

Været var dårlig, og ble verre utover kvelden. Kystverkets beredskapsvaktlag, Kvitsøy VTS, lostjenesten, rederiet, region Vest og Vardø VTS var alle involvert i håndteringen av hendelsen.

–     Denne hendelsen har vist hvordan Kystverkets samlede ressurser trekker sammen når det kreves, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly, som onsdag like etter klokka 16 erklærte statlig aksjon. Det innebærer at staten, ved Kystverket, overtar håndteringen av hendelsen på vegne av den ansvarlige forurenseren.

Dette kan gjøres i tilfeller der det ikke kan ventes med å gjennomføre tiltak eller den som er ansvarlig for den akutte forurensningen eller faren for slik ikke gjennomfører tiltak selv.

–     Dette er første gang vi har erklært og gjennomført en statlig aksjon før det har kommet til store utslipp. Vi var beredt, samlet ressursene og handlet i tide, sier Ly.

Her kan du lese om tidligere statlige aksjoner!

Var forberedt på omfattende utslipp

Den viktigste målsettingen for Kystverket i oppfølgingen av hendelsen var å unngå at situasjonen forverret seg, og samtidig bidra til at havaristen kunne slepes bort fra den utsatte posisjonen mellom Feistein og Hellestøstranda på Jæren.

–  Hovedfokuset vårt var å sikre havaristen slik at den ikke drev på land og grunnstøtte, men kunne berges på en trygg måte og slepes bort fra ankringsposisjonen, forklarer beredskapsdirektøren.

VIDEO: Full City-aksjonen 2009

Hovedredningssentralen ledet operasjonene innledningsvis, siden det først er fokus på liv og helse. Parallelt med dette mobiliserte Kystverkets beredskapsvaktlag og Kvitsøy Trafikksentral ressurser for å sikre havaristen.

– Vi var forberedt på en mulig negativ utvikling med en grunnstøting med påfølgende utslipp av olje. Det ble utført drivbaneberegninger ut i fra posisjon, havstrømmer og mengde olje om bord på «Tide Carrier», forklarer Ly.

Los sikret dialog og vurderinger

Havaristen lå med begge ankre ute. I løpet av onsdag kveld fikk to slepefartøy koblet slep på «Tide Carrier». Det ble også satt to loser om bord på havaristen. I dialog med losen ble det vurdert at havaristen lå relativt trygt gjennom natten, og at slepet burde starte på morgenen torsdag.

– Det å ha egne representanter om bord under slike hendelser er veldig nyttig for å sikre god informasjon og gode vurderinger i dialog med aksjonsledelsen, sier Ly.

Kystverkets videre oppfølging ivaretas nå på ordinært vis gjennom beredskapsvaktlaget, los og sjøtrafikksentraltjenesten. Den statlige aksjonen ble avsluttet kl. 0900 23. februar, men etterarbeid som demobilisering av ressurser, gjennomgang og evaluering av hendelsen samt utarbeidelse av krav for dekning av kostnadene vil pågå i tiden fremover.

– Det har vært godt å se at vår beredskap og samlede kapasiteter jobber godt sammen når det kreves, sier Ly, og sender en takk til alle involverte etter aksjonen.

Fakta:

Kystverkets ressurser ved aksjon «Tide Carrier»

Det har vært betydelige ressurser i beredskap; KV Bergen, KV Sortland og KV Tor ble stilt til disposisjon fra Kystvakten, IUA Sør Rogaland ble varslet og ikke minst har Kystverket selv hatt en betydelig innsats for å forberede en oljevernaksjon; OV Utvær, oljeverndepot i

Stavanger og Kristiansand, overvåkingsfly og innsatsmannskaper. I tillegg til ressurser fra lostjenesten og sjøtrafikksentralen.

"Tide Carrier":

Lasteskip fra 1989, 262m langt, 32m bredt, 12,6 dypt.

I følge Sjøfartsdirektoratets informasjon er Tide Carrier eid av Julia Shipping Inc i Charlestown på Saint Kitts og Nevis, og har Komorene som flaggstat.

Mannskapet på 20 er hovedsaklig indiske samt en russisk.

Fartøyet er bygd i Ukraina i 1989

Den har om lag 600 m3 tungolje og vel 300 m3 diesel om bord.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bildet tatt av Kystverkets overvåkningsfly 22. februar viser hvor nær "Tide Carrier" lå de sårbare strandområdene. Foto: LN Kyv/Kystverket
Bildet tatt av Kystverkets overvåkningsfly 22. februar viser hvor nær "Tide Carrier" lå de sårbare strandområdene. Foto: LN Kyv/Kystverket
Last ned bilde
Bildet tatt fra broa på Tide Carrier. Foto: Kystverket / Rolf. M. Hausken.
Bildet tatt fra broa på Tide Carrier. Foto: Kystverket / Rolf. M. Hausken.
Last ned bilde
23. februar ble aksjonen avsluttet, havaristen tauet til Gismarvik. Foto: LN Kyv/Kystverket
23. februar ble aksjonen avsluttet, havaristen tauet til Gismarvik. Foto: LN Kyv/Kystverket
Last ned bilde
Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly sier hendelsen har vist hvordan Kystverkets samlede ressurser trekker sammen når det kreves
Beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly sier hendelsen har vist hvordan Kystverkets samlede ressurser trekker sammen når det kreves
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom