Samferdselsdepartementet

Kystverket: Skipsfarten får lågare avgifter

Del

- Regjeringa vil styrke sjøtransporten og gjev no skipsfarten betydelege reduksjonar i sektoravgiftene for 2019. Vi er godt nøgde med at vi no reduserer sikkerheitsavgiftene med inntil 15 prosent, og at losavgifta ikkje justerast opp for pris- og lønnsvekst, påpeiker samferdselsminister Jon Georg Dale.

Regjeringa reduserer sikkerheitsavgifta med 9,1 prosent  for trafikken som dekkast av sjøtrafikksentralen på Grenland. Sikkerheitsavgifta for trafikken som dekkast av sjøtrafikksentralen på Kvitsøy, utanom den del av trafikken som skal inn til gassterminalen på Kårstø, vert redusert med 15 prosent. For dei andre sjøtrafikksentralane er avgiftssatsane moderat redusert eller uendra.

Losavgiftene er uendra frå 2018 til 2019. Dette er reelt sett ein reduksjon om ein tek høgde for normal pris- og lønnsvekst. Gunstig utvikling i inntektsgrunnlaget og moderat vekst i kostnadene har gjort det mogleg å redusere avgiftssatsane.

- Den tydelege satsinga til regjeringa på kostnadseffektive løysingar gir no positive resultat for heile nærskipsfarten. Eg er glad for at dei naturlege svingingane i økonomien og aktivitetsnivået for skipsfarten også dreg i riktig retning, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.     

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsavtale: Tromsø får 65 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange11.7.2019 15:12:42 CESTPressemelding

- Vi bidrar nå med 65 millioner kroner for at Tromsø kan få bedre transportløsninger som forenkler reisehverdagen til innbyggerne. Skal vi bidra til at flere velger å velge å gå, ta buss eller sykle må vi legge til rette for at det blir enklere og et forbedret tilbud. Derfor bidrar regjeringen nå med et betydelig beløp for transportløsninger i Tromsø, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom