Nærings- og fiskeridepartementet

KVU for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen

Del

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt konseptvalgutredning (KVU) om lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen.

- En samlokalisering kan gi gevinster i form av deling av kostbar forskningsinfrastruktur, laboratorier, og andre arealer. Samlokalisering av virksomhetene vil også kunne stimulere til ytterligere tverrfaglig samarbeid og styrking av fagmiljøer. Anbefalingene fra utredningen vil nå kvalitetssikres, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementets har flere underliggende marine FoU-virksomheter i Bergen. Departementet har fått utarbeidet en konseptvalgutredning hvor mulighetene for samlokalisering og felles infrastruktur er vurdert for Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernæring og sjømat, Veterinærinstituttet, Nofima og det marine FoU-miljøet ved Universitetet i Bergen. Utredningen omfatter også Fiskeridirektoratet. Konseptvalgutredningen er en oppfølging av Masterplan for marin forskning og er utarbeidet i regi av Statsbygg.

Flere av departementets underliggende marine FoU-virksomheter i Bergen har i dag små og lite hensiktsmessige lokaler og utdatert vitenskapelig utstyr. Særlig NIFES og Havforskningsinstituttet har behov for mer funksjonell bygningsmessig kapasitet. Det er også et behov for å finne bærekraftige løsninger på eksisterende og fremtidige utfordringer i marine næringer. En økning i produksjonen i samsvar med verdiskapingsambisjonene frem mot 2050, vil gi nye biologiske, miljømessige og teknologiske utfordringer. Disse utfordringene må møtes med ny kunnskap som virksomhetene må settes i stand til å frembringe og anvende.

Konseptvalgutredningen har vurdert en rekke konsepter som belyser ulike strategier for å løse virksomhetenes behov. Det anbefalte konseptet for en fremtidig løsning er et nybygg for Havforskningsinstituttet, NIFES og Fiskeridirektoratet. En samling av virksomhetene vil både kunne legge til rette for samspill mellom virksomhetene og mellom fagmiljøene internt i virksomhetene. Havforskningsinstituttet holder i dag til i flere lokaler. Dette begrenser effektivitet og samhandling i daglig arbeid.

Det er ikke gjort vurdering av tomt i konseptvalgutredningen, men det er foretatt tomte- og reguleringsmessige vurderinger av ulike områder for å synliggjøre realismen i de utredede alternativene i henhold til metodikk for konseptvalgutredninger.

Nærings- og fiskeridepartementet vil nå sende konseptvalgutredningen til ekstern kvalitetssikring (KS1). Regjeringen vil ta stilling til valg av konsept når KS1 er ferdigstilt.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal i offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom