PwC Norge

Kvartalsrapportering? EU ønsker det ikke - men det norske markedet sier ja

Del

PwCs undersøkelse om kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper viser at det norske kapitalmarkedet fortsatt ønsker kvartalsrapportering, selv om EU i 2017 la opp til at selskapene kun trengte å rapportere hvert halvår.

-”Vi i PwC mener det er mange gode grunner for fortsatt kvartalsvis rapportering” sier direktør Per Fossan-Waage i PwCs kapitalmarkedsavdeling. “Slik sett er det bra at kapitalmarkedet også er av samme oppfatning”.

EU fjernet de obligatoriske kravene om kvartalsrapportering, for å motvirke den kortsiktigheten sonm kvartalsrapportering kan innebære, samt senke terskelen for børsnotering for selskapene.

“Vi ser imidlertid at kvartalsrapportering er ønsket av investorene, da dette er en viktig statusrapport for hvordan selskapet forvalter midlene. Videre er kvartalsrapportering en ypperlig mulighet for selskapet til å skape blest om selskapets virksomhet - altså god investor relations arbeide. Jevnlig rapportering bidrar også til økt transparens og at relevant informasjon lettere deles med markedet. Dermed unngår man at det handles på ulik informasjon. Lik informasjon til hele markedet er viktig både for enkeltselskapene, men også for integriteten til selve kapitalmarkedet.  Dette bidrar til  mer korrekt prising av risiko, aksjer og kapital. I sum gir kvartalsrapportering rett og slett mer effektive kapitalmarkeder. Det er bra for alle. Vi mener derfor at EU har undervurdert kraften og betydningen av kvartalsvis rapportering”.

Helt siden 1999 har de børsnoterte selskapene hatt et krav om å rapportere periodisk, finansiell informasjon i form av kvartalsrapporter.

I desember 2016 fjernet Oslo Børs kravet om kvartalsrapportering for selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Nye regler kom etter at Finansdepartementet 25. november 2016 hadde opphevet kravet om kvartalsrapportering i verdipapirforskriften for børsnoterte selskap, som en følge av justerte EU-regler. Dermed krever Børsen nå bare at selskapene rapporterer halvårsregnskap (senest 2 måneder etter 30. juni) og  fullt årsregnskap (før utgangen av april). Børsen har i sin IR-anbefaling imidlertid anbefalt at selskapene rapporterer Q 1 og Q 3 som før, i henhold til IAS 34 (eller tilsvarende regnskapsprinsipp).

PwC har i høst gjennomført en undersøkelse om hvorvidt de noterte selskapene på Oslo Børs frivillig vil fortsette å rapportere kvartalsvis fremover. Vi kontaktet de aller fleste selskapene notert på Oslo Børs, og av 100 som svarte var det 85 % som svarte de ville rapportere kvartalsvis som før. Vedlagt er selve undersøkelsen.Hvorfor skal norske selskaper fortsette med kvartalsvisrapportering?:

Som rådgiver og revisor til storparten av de største selskapene i Norge mener vi at det er 3 gode grunner til å fortsette denne praksisen:  • Investorene ønsker det

De ønsker jevnlige oppdateringer på status i selskapene de er investert i.
F.eks uttaler Folketrygdfondet:.Det er et viktig prinsipp at vesentlig informasjon om selskapets finansielle stilling bør publiseres så snart den foreligger.

Risikoen er at sjeldnere rapportering vil føre til økt usikkerhet i prising, økt volatilitet og mindre velfungerende kapitalmarkeder.

2) Analytikerne ønsker det.

For at de skal dekke et selskap og gjøre egnede økonomiske analyser, vil det være vanskelig å gjøre dette hvis selskapet kun rapporterer økonomiske tall og status to ganger i året.

I teorien vil det kunne ta opptil 8 måneder før en finansiell rapport fra selskapet foreligger, og dette vil gjøre analytikerens jobb særs vanskelig.

Det er også sannsynlig at kapitalmarkedets interesse for en aksje vil avta hvis det ikke jevnlig gis interessant informasjon til markedet.3) Men viktigst; økt gjennomsiktighet, redusert volatilitet og sannsynligvis lavere kapitalkostnad


Det ser ut til at med hyppigere, regelmessig finansiell rapportering vil selskapene være mindre tilbøyelige til å holde tilbake sensitiv informasjon.
Lavere volatilitet i en aksje (som resultat av økt transparens) kan også medføre at kapitalkostnadene for selskapene vil bli noe lavere.


Kontakter

Per Fossan-Waage: 952 60 126

Bilder

Lenker

Om PwC Norge

PwC Norge
PwC Norge
Dronning Eufemiasgate 8
0106 Oslo

952 60 000http://www.pwc.no

Våre tjenester omfatter revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift, og juridisk bistand. Kundene våre kommer fra både offentlig og privat sektor, og er i alle størrelser fra de minste lokale til de store og internasjonale.

Følg saker fra PwC Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra PwC Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra PwC Norge

Hamar-gründere vil bekjempe utenforskap15.2.2018 15:36Pressemelding

For første gang ble vinneren av Vil litt mer-fondet kåret i PwC-bygget i Bjørvika. Ideen med mest kraft og overbevisning var VR Education, som gjennom visualisering av matematikk lærer barn å se matematiske sammenhenger på en helt ny måte. “Testresultatene er gode, med disse VR-brillene håper vi å hjelpe barn og ungdom til å fullføre skolegangen og skape ny glede rundt læring”, sier Are Søby Vindfallet, daglig leder for Making Views AS og primus motor for VR-prosjektet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom