Standard Norge

Kvalitetsstandarden ISO 9001 i ny versjon

Del

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet, flaggskipet av alle internasjonale standarder, er kommet i ny versjon. Eksperter fra rundt 95 land har brukt tre år på å revidere standarden slik at den er relevant for dagens og morgendagens samfunn. Den er tilgjengelig på engelsk, men vil om kort tid også komme i norsk oversettelse.

Administrerende direktør i Standard Norge (Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge)
Administrerende direktør i Standard Norge (Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge)

Mer enn 1,1 millioner ISO-9001-sertifikater er utstedt verden over.  I tillegg er det en lang rekke virksomheter som bruker standarden i sitt ledelsessystem uten å sertifisere seg etter den.

ISO 9001 gir oppskriften på hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene forventer. Standarden sier noe om hvordan man skal lede prosesser og blir mer effektiv i det man driver med.  ISO 9001 passer for enhver virksomhet, uavhengig av størrelse, organisasjonsform, produkt- og tjenestetype eller om den er privat eller offentlig. ISO 9001 ble utviklet på 1990-tallet, og har vært igjennom flere revisjoner. Dagens nye versjon er betydelig endret sammenliknet med den siste versjonen fra 2008.

Viktige endringer og krav sammenliknet med tidligere utgave:

  • Betydelig engasjement fra virksomhetens øverste ledelse
  • Kvalitetsledelse som en integrert del av virksomhetens strategi
  • Bruk av risikovurderinger under planlegging
  • Effektiv kommunikasjon internt og eksternt
  • Kartlegging av og forståelse for organisasjonens rammebetingelser (internt og eksternt)
  • Mengde og omfang av dokumentasjon bestemmes i større grad av organisasjonen
  • Ny struktur på standarden i tråd med øvrige standarder for ledelsessystemer (som for  eksempel miljøstandarden ISO 14001)

Administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, forklarer:

- ISO 9001 hjelper organisasjoner til å tilpasse seg en verden i forandring, gir relevant veiledning i hvordan man skal tilfredsstille dagens og morgendagens kundekrav og hvordan man kan sørge for forbedring. Standarden tar nå spesielt hensyn til de komplekse leverandørkjedene mange virksomheter i dag må forholde seg til.

ISO 9001 er utviklet av ISOs ekspertkomité ISO/TC 176/SC 2 for kvalitetsledelse under ledelse av den britiske standardiseringsorganisasjonen BSI. Komiteen består av representanter fra de viktigste interessegruppene i samfunnet som bedrifter, myndigheter, miljøorganisasjoner, forskningsorganisasjoner og forbrukerinteresser.  Norge har deltatt sammen med 94 andre land. Standard Norge har en egen speilkomité for kvalitetsledelse som har fulgt nøye med i det internasjonale arbeidet og gitt norske innspill i prosessen.

Organisasjoner med sertifisert kvalitetsledelsessystem får inntil tre år på seg til å gå over til den nye versjonen av ISO 9001. Det vil si at sertifikater etter den foregående versjonen, ISO 9001:2008, vil bli ugyldige etter september 2018.

Nøkkelord

Kontakter

Kommunikasjonssjef i Standard Norge, Marit Sæter på tlf. 970 27 956.

Bilder

Administrerende direktør i Standard Norge (Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge)
Administrerende direktør i Standard Norge (Foto: Nicolas Tourrenc/ Standard Norge)
Last ned bilde

Lenker

Om Standard Norge

Standard Norge
Standard Norge
Mustads vei 1
0283 Oslo

+47 67 83 86 00http://www.standard.no
Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som ble stiftet 24. juni 2003, men har røtter tilbake til 1923. Medlemskapet i Standard Norge er åpent for bedrifter, organisasjoner, myndigheter og andre. Standard Norge har ca. 70 ansatte og holder til på Lilleaker i Oslo. Standard Norge har enerett på å utgi Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Følg saker fra Standard Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Standard Norge

Velkommen til lansering av verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø!5.4.2018 14:16Pressemelding

Ansatte og arbeidsgiver deler et felles mål: Ingen skal bli skadet eller syk av jobben. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgivere jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet i samarbeid med sine ansatte. Den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø kan bidra til et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom