Norsk Friluftsliv

Kutter støtte til frivilligheten

Del

Norge setter ny rekord i helsekostnader – men kutter i støtten til frivilligheten: Forslag til statsbudsjett for 2016 har satt ny rekord i helsekostnader. Helse- og omsorgsdepartementets budsjett er nå på 185 milliarder – 11 milliarder mer enn i 2015. Tar vi med samfunnets øvrige utgifter til helse og omsorg, blir tallet over 317 milliarder.

– Kostnadene er ute av kontroll, og truer velferdssamfunnet. Inaktivitet i befolkningen er en viktig årsak. Da er det underlig at regjeringen kutter i billige forebyggende aktivitetstiltak som kan redusere veksten i helsekostnadene, sier Norsk Friluftslivs styreleder Dag Kaas.

Kutter støtte til frivilligheten: Regjeringen foreslår i sitt budsjett for helse og miljø å kutte kraftig i aktivitetstiltak gjennom frivilligheten. Aktivitetsmidler reduseres fra 70 millioner i 2014 til 45 millioner i 2016. I tillegg kuttes støtte til organisasjonene.

– Det er fullstendig uforståelig av en blå-blå regjering som i ord hyller frivillighetens innsats, men som i praksis reduserer ressursene.

1 «frivillig» krone blir til mange
– Det skal lite til for å gi store resultater. Derfor er vi nå svært bekymret når regjeringen i sitt budsjett for helse og miljø over to år har kuttet aktivitetsmidlene til frivillige organisasjoner med 25 millioner, sier Dag Kaas.

Friluftsliv får folk i aktivitet
Staten brukte ca 6 kroner pr innbygger til å styrke folkehelsen gjennom Friluftslivets år – en liten, men god investering, som har skapt stor friluftslivsaktivitet over hele landet. Kaas påpeker at lavterskelaktiviteter i naturen er av de enkleste og billigste måtene å få folk i fysisk aktivitet.

Uforståelig kutt
Helsedirektoratet har anslått samlede samfunnsøkonomiske gevinsten av å få alle inaktive eller delvis aktive til å bli aktive over 455 milliarder kroner årlig – nok en god grunn til å styrke samarbeidet med frivilligheten.

– Når vi i tillegg vet at friluftsliv er blant de mest effektive tiltakene for å fremme fysisk aktivitet og styrke helsen i samfunnet, er det uforståelig at helsereparasjonsbudsjettet styrkes med 2 150 kroner pr innbygger, mens regjeringen ikke er villig til å videreføre aktivitetssatsingen i friluftslivet, sier generalsekretær Lasse Heimdal. 

– Hvis ikke Stortinget endrer denne politikken blir resultatet avvikling av prosjekter mindre aktivitet gjennom frivilligheten, og desto mer å gjøre for ansatte i det offentlige og i helsesektoren, sier Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Bilder

Last ned bilde
Styreleder i Norsk Friluftsliv, Dag Kaas
Styreleder i Norsk Friluftsliv, Dag Kaas
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no/

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 900 000 medlemskap og flere enn 4 600 lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom