Kulturrådet

Kunstneroppropet og Statens kunstnerstipend

Del

I dag aksjonerer kunstnerorganisasjonene for bedre økonomiske vilkår, og mulighet til fortsatt å oppnevne komitemedlemmene. Utvalget for Statens kunstnerstipend forklarer her hvorfor den formelle oppnevningsretten bør ligge til Utvalget.

Utvalget for Statens kunstnerstipend understreker viktigheten av at kunstnere gis reell og forutsigbar lønnsvekst, på linje med øvrige yrkesgrupper og kommer med følgende uttalelse:

Behandlingen av de statlige kunstnerstipendene er i dag basert på en fagfellevurdering. Dette er viktig å opprettholde. Utvalget ønsker også å styrke kontakten med komiteene og kunstnerorganisasjonene, og har lagt vekt på dette overfor departementet.

Stipendkomiteenes oppgave er å behandle søknader om statlige stipender og innstille til Utvalget. Utvalget mener derfor det er viktig for legitimiteten til Statens kunstnerstipend at kandidater oppnevnes på grunnlag av deres faglige kompetanse og uavhengig av organisasjonstilhørighet. Det er også viktig at det er et klart skille mellom tildelingene av statlige stipender og av organisasjonenes egne.

Kunstnerorganisasjonene har bred kunnskap om de aktuelle feltene som stipendkomiteen skal dekke. Det er derfor naturlig at de har en sentral rolle i oppnevningen av komiteene og at det er de som innstiller overfor Utvalget. Endringen innebærer at det er Utvalget som fastsetter sammensetning av komiteene.

Les mer Statens kunstnerstipend her.

Kontakt

Alfhild Skaardal, leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend, telefon 975 43 449

Richard Smith, seksjonsleder, telefon 934 95 613

Bilder

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom