Medietilsynet

Kunngjøring om mulighet til å søke om anleggskonsesjon for lokalradio på DAB i lokalregion 22, Fjordane 

Del

Medietilsynet har mottatt søknad om anleggskonsesjon for opprettelse og drift av senderanlegg for digital lokalradio i region 22, Fjordane.

Antenne
Antenne

Denne lokalregionen står i dag uten et lokalradiotilbud på DAB. Interessenter som ønsker å sende inn konkurrerende søknader må gjøre det innen 26. mars 2018. 

  
Regionen det er søkt om er lokalregion 22: Selje, Vågsøy, Hornindal, Eid, Bremanger, Stryn, Gloppen, Flora, Naustdal, Jølster, Askvoll, Førde, Fjaler og Gaular.  


Hvis det kommer inn flere søknader vil tildelingen avgjøres ved auksjon som vil bli avholdt som en «lukket førstepris»-auksjon. Det består av at søkerne leverer ett bud hver - og det høyeste budet vinner.  


Hvis Medietilsynet ikke mottar konkurrerende søknader innen fristen vil anleggskonsesjonen bli tildelt søker. Konsesjonen vil vare til 31.12.2031.

  
Les om drift av radio, ledige regioner og mer her.  
 

Søknadsveiledning og vilkår 


Se vilkår for anleggskonsesjon her.  


Søknad om anleggskonsesjon skal være skriftlig. Om det brukes e-post, må vedleggene skannes og legges ved som PDF-filer.

Søknaden må inneholde:

  • Søkerens navn, adresse og organisasjonsnummer 
  • Kontaktperson (navn, telefonnummer og e-post) 
  • Egenerklæring med beskrivelse av relevant teknisk kompetanse til opprettelse og drift av senderanlegg 
  • Firmaattest 
  • Søknaden må være undertegnet av den eller de som har fullmakt til å binde selskapet i henhold til firmaattesten. Søknaden merkes med «Anleggskonsesjon – Lokalradioblokka» og sendes til post@medietilsynet.no, eller; Medietilsynet, Att: Lokalradioblokka, Nygata 4, 1607 Fredrikstad
  • For å kunne benytte konsesjonen til transmisjon av kringkasting er det, i tillegg til anleggskonsesjon, et krav om frekvenstillatelse. Søknad sendes Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Se informasjon og veiledning her.
  • Dersom søknader inneholder sensitive opplysninger, for eksempel forretningshemmeligheter, vil hele eller deler av dokumentet kunne unntas offentlighet, jf. offentlighetsloven og forvaltningslovens regler. Også identiteten til foretak som søker vil kunne unntas offentlighet. I den grad hele eller deler av dokumentet ønskes unntatt fra offentlighet, ber Medietilsynet om at søker gjør oss oppmerksom på dette.  
     

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom