Kulturrådet

Kulturrådet gir basisfinansiering til seks scenekunstgrupper

Del

Kulturrådet har i rådsmøte 30. oktober tildelt Cirka teater, Jo Strømgren Kompani, Mia Habib Productions, Verdensteatret, Verk produksjoner og Vinge/Muller flerårig støtte over Tilskuddsordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper.

Bildet er fra Vinge/Mullers framføring av Panini Boysroom Festspillene i Bergen 2018. Fotograf erThor Brødreskift.
Bildet er fra Vinge/Mullers framføring av Panini Boysroom Festspillene i Bergen 2018. Fotograf erThor Brødreskift.

Ordningen for basisfinansiering har som formål å styrke den kunstneriske virksomheten og gi økonomisk forutsigbarhet over tid til scenekunstnere på særlig høyt kunstnerisk nivå. Støtten gis som et fast årlig tilskudd i et begrenset antall år, og skal dekke utgifter til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift. I 2018 rommer ordningen 15 kunstnerskap.

Her finner du oversikt over den andre scenekunstgruppene som er inne på ordningen.

- Årets tildelinger bidrar til en videreføring av sterke kunstnerskap og konstellasjoner som allerede er inne på ordningen og som viser en særlig vitalitet og kraft videre, sier scenekunstkonsulent i Kulturrådet, Jørgen Knudsen. I tillegg har Mia Habib Productions kommet inn på ordningen.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 bevilget Kulturdepartementet syv friske millioner til ordningen for «å ivareta etablerte kompanier med en kombinasjon av høy kunstnerisk kvalitet, lang erfaring, internasjonalt nedslagsfelt og høy etterspørsel». Disse midlene valgte rådet å bruke på å gi videre støtte til Jo Strømgren Kompani og Verdensteatret, selv om de har vært på ordningen i tolv år, som er hovedregelen for hvor lenge man kan motta støtte over ordningen.

- Rådet har valgt denne løsningen i påvente av nye retningslinjer for basisordningen, sier rådsleder Tone Hansen. Vi ser det som en spennende utfordring å både sikre etablerte kompanier og samtidig gi rom for nye talenter innenfor rammene av basisordningen. 

Høy kunstnerisk kvalitet

Det ble behandlet 38 søknader i årets runde.

- Det er mange sterke nye kompanier på scenekunstfeltet og søknadene preges av svært høy kunstnerisk kvalitet, sier scenekunstkonsulent Jørgen Knudsen. Dette gjorde utvalgenes arbeid spesielt utfordrende i år.

Faglig utvalg for dans og Faglig utvalg for teater er omforent i sine tilrådninger til rådet. Vedtakene i rådet er fattet med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Cirka Teater

Det er vedtatt tilskudd til Cirka teater vedtas tilskudd for 2020, 2021, 2022 og 2023. Cirka Teater viser en tydelig kunstnerisk vilje til å orientere seg videre. Dessuten ligger det et godt potensial i Cirka Teaters samarbeid med Instituttet for kunst og medievitenskap ved NTNU, hvor de både underviser og bidrar i forskningsprosjekter. Cirka Teater har et dedikert forhold til scenekunst for barn og unge.

Jo Strømgren Kompani

Det er vedtatt tilskudd til Jo Strømgren Kompani for 2019 og 2020. Jo Strømgren Kompani ble etablert i 1998 og har vært inne på basisordningen i 12 år. Kompaniet har turnert i over 50 land med flere forskjellige produksjoner. Jo Strømgren har utviklet et særegent scenekunstutrykk i grenselandet mellom dans og teater og kjennetegnes av fysisk humor.

Mia Habib Productions

Det er vedtatt tilskudd til Mia Habib Productions for årene 2019, 2020, 2021 og 2022. Mia Habib søker seg mot et kunstuttrykk som for mange ikke umiddelbart er gjenkjennbart som scenekunst. Hun forstår koreografi som en politisk og sosial praksis hvor hun ønsker å bidra til en konstruktiv sosial endring. Hun søker seg mot andre arenaer og et annet publikum enn det etablerte scenekunst-/dansepublikummet. Overordnet kan kunstnerskapet beskrives som en utforskning av forholdet mellom en stor gruppe mennesker og enkeltindividet, mellom profesjonelle dansere og amatører, og mellom det å arbeide som koreograf og danser.

Verdensteatret

Verdensteatret vedtas tilskudd for 2019 og 2020. Dette er en konstellasjon som fremdeles lyser av store kunstneriske ambisjoner, slik den omfattende kommende turneen i Nord-Amerika viser. Selv etter et langt liv i scenekunsten har Verdensteatret en egenart som skiller seg kraftig ut i dagens scenekunstfelt. Dette er et kunstnerskap som inspirerer flere generasjoner av scenekunstnere og som fortsatt er i kunstnerisk utvikling.

Verk Produksjoner

Verk produksjoner er på vei inn i en ny kreativ fase i kunstnerskapet. Derfor er det vedtatt tilskudd for to år; 2020 og 2021. Vedtaket gjelder en kortere periode enn omsøkt, dette skyldes at Verk Produksjoner legger opp til en omfattende filmproduksjon i de to siste årene. Fagutvalgene mener at filmproduksjon faller utenfor ordningens formål.

Vinge/Müller

Vinge/Muller vedtas tilskudd for 2019, 2020, 2021 og 2022. Vinge/Müller har storslagne planer i Norge i løpet av de neste fire årene i tillegg til samarbeid med svært prestisjefylte scener i Europa. Dette er et skarpt og ekspressivt kunstnerskap med et særegent uttrykk og stor gjennomslagskraft.  

Kontakter

Tone Hansen (rådsleder):
Mobil: 917 69 664
E-post: th@hok.no

Jørgen Knudsen (scenekunstkonsulent Kulturrådet)
Mobil: 21 04 59 83
E-post: jorgen.knudsen@kulturradet.no

Bilder

Bildet er fra Vinge/Mullers framføring av Panini Boysroom Festspillene i Bergen 2018. Fotograf erThor Brødreskift.
Bildet er fra Vinge/Mullers framføring av Panini Boysroom Festspillene i Bergen 2018. Fotograf erThor Brødreskift.
Last ned bilde

Om Kulturrådet

Kulturrådet
Kulturrådet
Mølleparken 2
0459 OSLO

21 04 58 00http://kulturradet.no

Følg saker fra Kulturrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kulturrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kulturrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom