KS

KS ønsker tilpasninger i regional statsforvaltning velkommen

Del

- KS har lenge bedt om at det i størst mulig grad må være samsvar mellom fylkesgrenser og inndeling av regionale statlige etater av betydning for kommuner og fylkeskommuner. Anbefalingene fra Difi støtter opp under vårt syn, sier Gunn Marit Helgesen.

- Vi ser frem til at statsråd Monica Mæland snarest mulig setter i gang arbeidet med å gjøre nødvendige tilpasninger og følger anbefalingene hun har fått, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen
- Vi ser frem til at statsråd Monica Mæland snarest mulig setter i gang arbeidet med å gjøre nødvendige tilpasninger og følger anbefalingene hun har fått, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen

Difi har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjort en analyse av inndelingen av regional stat. Gjennomgangen har omfattet 11 statsetater med utstrakt samhandlingsbehov med fylkeskommunen, fylkesmannsembetet og kommunene. KS mener sluttrapporten gir et godt faktagrunnlag og tydelige råd for faktiske endringer som styrker både samfunnssikkerheten og den regionale utviklingen.

- Vi ser at rapporten fra Difi anbefaler det KS, fylkeskommunene og kommunene har påpekt overfor regjeringen i mange sammenhenger. For det første sier Difi at statens regionale organisering i utgangspunktet bør følge fylkesgrensene. Dernest at inndelingen av lokale kontorer også bør tilpasses gjeldende kommune- og fylkesinndeling, sier Helgesen.

Sammenfallende inndeling betyr spesielt mye for samfunnssikkerhet og beredskap, hvor statlige og kommunale nødetater og andre aktører er avhengig av god samordning. Også i regional planlegging og utvikling er mange aktører involvert og det er viktig å kunne forholde seg til en samordnet statsforvaltning.

- Vi ser frem til at statsråd Monica Mæland snarest mulig setter i gang arbeidet med å gjøre nødvendige tilpasninger og følger anbefalingene hun har fått. KS og kommunesektoren bidrar gjerne til å få gjort endringer som vil gi en mer effektiv, brukerrettet og enklere offentlig sektor, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Vi ser frem til at statsråd Monica Mæland snarest mulig setter i gang arbeidet med å gjøre nødvendige tilpasninger og følger anbefalingene hun har fått, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen
- Vi ser frem til at statsråd Monica Mæland snarest mulig setter i gang arbeidet med å gjøre nødvendige tilpasninger og følger anbefalingene hun har fått, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Foto: Johnny Syversen
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom