KS

KS anbefaler regjeringen å øke antallet overføringsflyktninger

Del

Norske kommuner har mottakskapasitet og kompetanse på bosetting og integrering av flyktninger, og kommunene kan ta imot flere, sier styreleder Gunn Marit Helgesen.

Til tross for den store flyktningkrisen i Sør-Europa, er antallet asylsøkere til Norge rekordlavt.

Den høye tilstrømningen av asylsøkere i 2015 bidro til sterk oppbygging av bosettingsarbeidet i Norge. Nå har situasjonen endret seg, og det kommer få asylsøkere til Norge. Dette påvirker kommunenes arbeid ved at asylmottak legges ned og færre bosettes.

– Når det i tiden fremover skal velges hvilke kommuner som skal bes om å ta i mot flyktninger, bør kriterier som erfaring, arbeidsmarkedssituasjon og dokumenterte resultater over lengre tid vektlegges. I tillegg kan kommunestørrelse være et relevant kriterium. Slik sikrer vi god integrering, sier Helgesen.

Lave bosettingstall for 2018
I 2016 ble det bosatt 15.300 personer, det høyeste antallet noensinne. Ut fra tidligere prognoser ble kommunene forespeilet at bosettingstallet de nærmeste årene ville være på samme nivå. Dette ønsket kommunene å imøtekomme, og det er nå bygget opp et omfattende tjenesteapparat for flyktninger i nesten alle kommuner.

 – KS mener Norge bør vurdere å øke antallet overføringsflyktninger. Vi står ovenfor en krevende flyktningsituasjon globalt og mange mennesker har behov for beskyttelse. Vi mener at Norge her kan bidra mer enn vi gjør per i dag. sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Bosettingstallene er 11.100 personer for 2017, og vil reduseres til 4.400 personer i 2018. Det er derfor usikkert hvor mange kommuner som vil få muligheten til å bosette neste år. Dette innebærer i praksis at mange kommuner må redusere tjenesten for flyktninger. Det kan bli vanskelig å motivere kommunene til å bygge opp igjen tilbudet om behovet skulle øke igjen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom