Kirkens Bymisjon

Kronprinsen besøker Stovner-kvinner på kvinnedagen 8.mars

Del

H.K.H. Kronprinsen besøker kvinnearrangementet «Kvinner og utdanning» på Stovner 8.mars kl. 18-19. Pressen er velkommen til å være tilstede.

Det er Kirkens Bymisjon Stovner Frivilligsentral, kvinneorganisasjonen Ljana Imaillah og Bydelsmødrene på Stovner som er arrangører.

Fellesarrangementet er en markering og feiring av kvinnedagen, og har som mål å synliggjøre det store engasjementet som finnes i bydel Stovner, blant kvinner som ønsker å drive samfunnspåvirkning. Arrangementet er også en mulighet til kontakt og grunnlag for samarbeid blant kvinner i bydelen.

Det blir korte appeller med representanter fra de tre organisasjonene, kvinne-quiz, mat og sosialt samvær.

Adresse: Nedre Fossum Gård, Karl Fossumsvei 1, Stovner

Program:
Kl. 18.00: Kronprinsen ankommer og  blir tatt imot av generalsekretær i Kirkens Bymisjon Adelheid Firing Hvambsal.
Han følges inn i Kultursalen,  der lederne av de tre organisasjonene står og ønsker velkommen.

Kronprinsen følges til bordet, og sitter sammen med generalsekretæren, organisasjonslederne og de som skal holde appeller.

Kl. 18.10 Leder fra hver av de tre arrangørorganisasjonene ønsker velkommen.

Kl. 18.15 Appeller fra hver av arrangørene.

Kl. 18.35 Kvinnedags-quiz

Kl. 19.00 Kronprinsen forlater arrangementet.

Pressen har anledning til å fotografere fra anviste plasser under Kronprinsens besøk.
Oppmøte for pressen er senest 17.45 ved  inngangen.
Kronprinsen ankommer litt før kl. 18. og forlater stedet kl.19.00. Arrangementet blir da lukket.

Akkreditering.
Presse som ønsker å være tilstede kan melde dette til seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Per Frogner, per.frogner@bymisjon.no,  tlf  99 5000 25.

Appellanter under arrangementet:
Fra Lajna Imaillah: Annum Saher Islam (informasjonsansvarlig ) og Naseem Chaudry (lokal informasjonssekretær for Lajna Imaillah Groruddalen).

Fra Bydelsmødrene: Shehreen Ismail og Fatima Alsalamy (begge frivillige Bydelsmødre)

Fra Stovner frivilligsentral: Bassa Dulo (frivillig i familieferieaktivitetene) og Bjørg Engebretsen (ansatt i Home-Start Familiekontakten).

Om arrangørene:

Lajna Imaillah er en verdensomspennende kvinneorganisasjon tilhørende Ahmadiyya muslimske menighet . I Norge ble foreningen formelt etablert på 1970-tallet og består i dag av over 600 medlemmer med bakgrunn fra bl.a. Pakistan, Norge, Tyrkia, Marokko, Formålet med organisasjonens etablering var å styrke kvinnenes stilling i menigheten og gi dem muligheten til å påvirke og styre egen opplæring.

Bydelsmødrene i Stovner Bydel er frivillige kvinner med minoritetsbakgrunn som hjelper andre kvinner i nærmiljøet. Formålet med Bydelsmødre-innsatsen er å bringe håp og forandring i kvinners liv. De støtter hverandre på̊ viktige livsområder som foreldreskap, arbeid og helse. Bydelsmødre støtter andre kvinner i å oppdage og bruke egne ressurser.

Stovner frivilligsentral drives av Kirkens Bymisjon i samarbeid med Bydel Stovner og har nærmere 200 aktive frivillige. De frivillige bidrar i gjennomføringen av mange aktiviteter, som familieferieaktiviteter, ferietilbud, og  nærmiljøaktiviteter, bl.a språktreningsgrupper, ledertrening  for ungdom og følgetjenester for eldre. I tillegg samarbeider frivilligsentralen med Felles Introduksjonsprogram i Groruddalen om  språk- og arbeidspraksis, og kollektive aktiviteter for ny-bosatte flyktninger.

Nøkkelord

Kontakter

Seniorrådgiver Per Frogner, Kirkens Bymisjon
per.frogner@bymisjon.no, tlf 99 50 00 25
Elisabeth Simonsen, daglig leder Stovner Frivilligsentral
elisabeth.simonsen@bymisjon.no, tlf.: 95750717

Om Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon
Tollbugata 3
0152 Oslo

404 30 909http://www.kirkensbymisjon.no

Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon som arbeider i byer over hele Norge, blant mennesker som strever med hverdagen på ulike måter. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Kirkens Bymisjon vil påpeke og motvirke årsaker til at urett oppstår, avdekke krenkelser, gi hjelp og lindre nød. Kirkens Bymisjon har røtter tilbake til 1855. I dag er vi en ideell aktør som blant annet driver innen eldreomsorg, barnevern, rusomsorg og arbeidsmarkedstiltak. I tillegg til våre gatenære tiltak.  

Følg saker fra Kirkens Bymisjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kirkens Bymisjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon lanserer ifengsel.no – en chat for barn og unge.2.11.2018 20:11:49 CETPressemelding

Hvert år opplever 6000-9000 barn i Norge å få en mamma eller pappa i fengsel. Barna kan oppleve en usynlig straff og kan miste kontakten med foreldrene. Det er ofte både skyld- og skamfølelse knyttet til det å ha en mamma eller pappa i fengsel eller på hjemmesoning. For mange barn og unge er det få, om noen å snakke med om dette – og mange spørsmål uten svar. Onsdag, 7. november lanserer Kirkens Bymisjon chatten ifengsel.no

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom