Norges Jeger- og Fiskerforbund

Krever handling mot lakselus

Del

Norges Jeger- og Fiskerforbund avholdt i helgen landsmøte i Haugesund. Landsmøtet ber i en resolusjon om at myndighetene tar nødvendige grep og stille klare krav til oppdrettsnæringen om bruk av lukkede anlegg eller andre teknologiske løsninger som eliminerer utfordringene knyttet til lakselus. Det må stilles krav om at all form for videre vekst må ta i bruk slik teknologi og det må på plass en framdriftsplan med tidsfrister for å fase all eksisterende produksjon over i slike anlegg.

Foto Tore Wiers
Foto Tore Wiers

«Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber myndighetene ta nødvendige grep og stille klare krav til oppdrettsnæringen om bruk av lukkede anlegg eller andre teknologiske løsninger som eliminerer utfordringene knyttet til lakselus. Det må stilles krav om at all form for videre vekst må ta i bruk slik teknologi og det må på plass en framdriftsplan med tidsfrister for å fase all eksisterende produksjon over i slike anlegg.

Lakselus er naturlig forekommende i saltvann med villaks, sjøørret og sjørøye som vertsdyr. Med rundt 350 millioner oppdrettsfisk i åpne merder i sjøen får lakselusa tilgang på enorme mengder verter hele året. Lykkes ikke oppdretterne med avlusning om våren, må laksesmolten passere gjennom et belte av lakselus på veien ut til havet. For sjøørreten og sjørøye, som oppholder seg i fjordsystemet hele sin tid i saltvann, er mulighetene for å overleve svært små i områder med høye luseforekomster.

Situasjonen for de ville laksefiskene er uakseptabel når Mattilsynet omtaler lakselussituasjonen i oppdrettsnæringen på Nordmøre som den mest alvorlige de har sett noen gang. Igjen må Mattilsynet sende ut varsler om brakklegging, utslakting og reduserte utsett for å forsøke å få kontroll over situasjonen.  Utfordringene med nedsatt følsomhet og resistens overfor de tilgjengelige kjemiske behandlingsmidlene understreker alvoret.

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund berømmer Mattilsynet for å ta i bruk de virkemidler de har tilgjengelig. Landsmøtet savner imidlertid at de politiske myndighetene tar nødvendige grep og stiller krav til oppdretterne som innebærer at vi får en varig løsning på disse uakseptable forholdene.  Nærings- og Fiskeridepartementet erkjenner utfordringene, men følger ikke opp det politiske ansvaret med nødvendige krav. Det kan ikke være opp til næringen selv å definere sine rammebetingelser.

Hensynet til de ville laksefiskene og miljøet i havet tilsier at tiden er overmoden for å stille krav om lukkede løsninger eller annen teknologi som sikrer at oppdrettsanleggene ivaretar hensynet til de ville laksefiskene og sikrer en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Næringens egne lovnader om at de jobber hardt for å løse sine miljøutfordringer har gjentatte ganger vist seg ikke å være tilstrekkelig til å løse lakselusutfordringene.»

Nøkkelord

Bilder

Foto Tore Wiers
Foto Tore Wiers
Last ned bilde
Lakselus, foto J.Ø.Berg
Lakselus, foto J.Ø.Berg
Last ned bilde

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom