Fagforbundet

Krever avklaring om pensjonsforhandlinger

Del

Fagforbundet er positiv til at alle de fire store arbeidstakersammenslutningene. LO, Unio, YS og Akademikerne ber om at de på ny trekkes inn i arbeidet med en ny offentlig tjenestepensjonsordning.

I et felles brev ber de fire hovedsammenslutningene om at regjeringen avklarer hvordan de ser for seg den videre prosessen med å utvikle en ny pensjonsordning for de offentlig ansatte. Samtidig understreker de at en ny ordning må ut til uravstemning blant medlemmene eller liknende organisasjonsmessig avklaring for de som ikke benytter uravstemning som verktøy, heter det.

Vil inn i varmen

 – Det er viktig å få dette arbeidet tilbake på skinner, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Selv om vi vet at Arbeids- og sosialdepartementet har arbeidet videre med en påslagsmodell, har arbeidstakerorganisasjonene stått utenfor dette arbeidet siden statsråd Anniken Hauglie resolutt avviste arbeidstakernes krav om å få pensjon inn som en del av tariffavtalene i januar i fjor.

Påslagsmodellen er både kjønnsnøytral og livsvarig og besvarer dermed mange av de kravene arbeidstakerne har til en ny pensjonsordning, selv om en rekke spørsmål fortsatt står uløst.

Brøt med egen politikk

Det vakte oppsikt da regjeringen lot forhandlingene bryte sammen på spørsmålet om avtalefesting av pensjon. Det arbeidstakerne krever er nøyaktig samme prosess og prosedyre som det var enighet om i 2008/2009. Det er også helt i tråd med Stortingets pensjonsforlik av 2005 som sier at den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor.

Viktige prinsipper

Det er bred enighet om at det er behov for å gjøre noe med offentlig tjenestepensjon. Dagens ordning vil ikke være bra for kommende generasjoner på grunn av levealdersjusteringen som ble vedtatt i pensjonsreformen.

Det er viktige prinsipper det handler om. Både i kommunesektoren og helsesektoren er det en overvekt av kvinner, nesten åtte av ti ansatte er kvinner og mange av dem jobber deltid. Det er viktig at også disse arbeidstakerne får en pensjon de kan leve av. Derfor må pensjonsordningen være livsvarig. Mange i offentlig sektor har fysisk tøffe jobber. Det er viktig at en ny pensjonsordning for disse gruppene gjør det mulig for dem å gå av med en anstendig pensjon. Dessuten er det viktig at folk har en mest mulig forutsigbar pensjon.

Mye av dette var helt eller delvis på plass i rapporten fra Arbeids- og sosialdepartementet som kom i desember 2015 og som det siden har blitt jobbet videre med.

Kontakter

For nærmere informasjon:
Leder i LO-kommune Pål Skarsbak 915 81 697
Spesialrådgiver i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag: 900 91 196

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom