Den norske kirke

Krevende kirkebudsjett

Del

Rammetilskuddet til Den norske kirke foreslås kuttet med 46 millioner kroner. Kirken har hele tiden vært innstilt på å følge opp departementets effektiviseringskrav på administrasjon, men dette har ligget på mellom 20 til 30 millioner. En dobling av denne summen er umulig å ta ut i 2019 uten å ramme folkekirken.

Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum (Foto: Bo Mathisen)
Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum (Foto: Bo Mathisen)

- Statsråden har gjentatte ganger sagt at hun vil ta vare på den landsdekkende folkekirken. Men i dette forslaget til statsbudsjett er det ikke samsvar mellom løftene om å opprettholde en folkekirke og de reelle konsekvensene av dette forslaget til statsbudsjett. Blir dette stående, kan dette ramme prestetjenesten i hele landet, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Alle tilskuddsposter i Kulturdepartementet kuttes med 0,5 prosent. Dette vil ramme kirken i år og årene fremover. Denne omfordelingen av penger på kulturbudsjettet vil systematisk bygge ned folkekirken.

Samtidig er kirken godt fornøyd med at regjeringen følger opp demokratireformen med nye bevilgninger til kirkevalget neste år.

- Kirkevalget er en særskilt kostnad for Den norske kirke, som handler om å sikre den demokratiske forankringen av den store virksomheten som Den norske kirke er. Derfor er vi glade for dette, sier Raaum.

Det foreslås også en økning for dekning av pensjonsforpliktelser. Dette dreier seg om store summer, og det er viktig at staten yter den kostnadsdekningen som er nødvendig slik at Den norske kirke slipper å justere bemanningen fra år til år ut fra svingningene i kostnadene til pensjon.

Raaum er også forundret over at det ikke er bevilget noe til kirkebyggene.

- Etter at statsråden gikk så høyt ut på banen tidligere i høst og lovet å gripe fatt i dette, er det skuffende at ikke noe skjer. Behovet for å finansiere kirkebyggene som en viktig del av norsk kulturarv er åpenbar, dokumentert gjennom lang tid, og er etterspurt av partiene på Stortinget. Ved å satse på et program nå ville statsråden ha gitt et viktig signal, i stedet for å vente til Stortingsmeldingen blir behandlet til neste år, avslutter Kristin Gunleiksrud Raaum. 

For nærmere info, kontakt Jan Rune Fagermoen, avdelingsdirektør, mobil 97057211.

Torsdag 11. oktober kl 08 blir det frokostmøte med tema Kirken i statsbudsjettet. Frokostmøtet foregår i Kirkens hus og arrangeres av KA og Kirkerådet. Les mer og meld deg på Facebook-arrangementet. https://www.facebook.com/dennorskekirke/posts/2020010351390418

Nøkkelord

Bilder

Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum (Foto: Bo Mathisen)
Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum (Foto: Bo Mathisen)
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke