Den norske kirke

Utfordrende for kirken i Egypt

Del

- Det egyptiske samfunnet gir en utfordrende ramme for kirken og for arbeid med dialog og menneskerettigheter, sier Bispemøtets preses, biskop Helga Haugland Byfuglien, etter en ukes besøk i Egypt.

Under Egypt-reisen 14.-20. januar møtte biskopene i Den norske kirke Tawadros II, overhodet for Den koptiske kirke.
Under Egypt-reisen 14.-20. januar møtte biskopene i Den norske kirke Tawadros II, overhodet for Den koptiske kirke.

- Kirken i Egypt må balansere mellom ulike hensyn, der relasjonen til myndighetene er viktig, og ikke uproblematisk. Samtidig må kirken være tro mot sitt eget, noe som også innebærer ansvar for å fremme og styrke vern om menneskers rettigheter, sier biskop Helga Haugland Byfuglien.

Biskopene i Den norske kirke besøkte Egypt 14.-20. januar. Besøket var en gjenvisitt etter at lederen for Den koptiske kirke, pave Tawadros II, besøkte Norge i 2014. 

- Kristne i Egypt lever i en krevende situasjon. De har levd med martyriet som en realitet helt fra Romerrikets tid, via de islamske herskeres overgrep frem til dagens menneskerettsbrudd, utdyper Helga Haugland Byfuglien.

Et hovedpunkt i programmet var møtet med pave Tawadros II, der temaet var situasjonen i Den koptiske kirke. Kirken er stolt av sin historie og tradisjon, og knytter i sin selvforståelse sterkt an til fortellingen om Josef og Maria som måtte flykte til Egypt med det nyfødte Jesus-barnet. Dette preger også kirkens liv i dag. Den koptiske kirke ønsker å være brobygger i det egyptiske samfunnet. 

- Vi har på ulike måter sett livskraftig og levende kirkelig aktivitet. Stolthet over egen bakgrunn, bevissthet om utfordringer og realisme rundt vurdering av muligheter ble tydelig formidlet, sier Haugland Byfuglien.

Det norske bispekollegiet møtte også protestantiske kirkeledere, det egyptiske Bibelselskapet, og diakonale organisasjoner. Uken ble avsluttet med feiring av Kristi åpenbaringsdag på retreat- og opplæringssenteret Anafora utenfor Kairo. Det drives av biskop Thomas.

Et viktig punkt på programmet var også besøket til al-Azhar og møte med storimam Ahmed el-Tayeb. Al-Azhar er sentrum for islamsk lærdom i hele den muslimske verden, og storimamen er det åndelige overhodet.

- Jeg opplevde en storimam med vilje til å lytte og dele og som ikke la skjul på utfordringer i samfunnet. Det var inspirerende og lærerikt, sier biskop Helga Haugland Byfuglien.

Biskopenes program inkluderte forøvrig besøk på «søppelberget», hvor Mama Maggie med sine medarbeidere driver utstrakt sosialt arbeid blant barn og kvinner som lever i fattigdom. Den norske Stefanus-alliansen er sterkt involvert i dette arbeidet.

Kontakter

Bilder

Under Egypt-reisen 14.-20. januar møtte biskopene i Den norske kirke Tawadros II, overhodet for Den koptiske kirke.
Under Egypt-reisen 14.-20. januar møtte biskopene i Den norske kirke Tawadros II, overhodet for Den koptiske kirke.
Last ned bilde
Under Egypt-reisen 14.-20. januar møtte biskopene i Den norske kirke Tawadros II, overhodet for Den koptiske kirke.
Under Egypt-reisen 14.-20. januar møtte biskopene i Den norske kirke Tawadros II, overhodet for Den koptiske kirke.
Last ned bilde
Fra besøket i al-Azhar og møte med storimam Ahmed el-Tayeb.
Fra besøket i al-Azhar og møte med storimam Ahmed el-Tayeb.
Last ned bilde
Ikonmalere på retreat- og opplæringssenteret Anafora utenfor Kairo. Senteret drives av biskop Thomas (til høyre).
Ikonmalere på retreat- og opplæringssenteret Anafora utenfor Kairo. Senteret drives av biskop Thomas (til høyre).
Last ned bilde
Biskop Haugland Byfuglien får vasket sine føtter av Mama Maggie.
Biskop Haugland Byfuglien får vasket sine føtter av Mama Maggie.
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Forslag til ny tros- og livssynslov og OVF-melding: Godt grunnlag for å være folkekirke fremover21.6.2019 13:52:53 CESTPressemelding

Den norske kirke er glad for at regjeringens fremlegg til ny tros- og livssynslov (trossamfunnsloven) nå er klart, og for at tros- og livssyn løftes frem som en positiv verdi i samfunnet. Kirken er også positiv til å få to konkrete alternativer til eierskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), og vil legge opp til en åpen og konstruktiv dialog med departementet.