Unio

Kreftforeningen svekker tilbudet til norske kreftpasienter

Del

Kreftforeningen svekker det helsefaglige tilbudet til norske kreftpasienter og deres pårørende ved å ikke anerkjenne sykepleierkompetansen ved Kreftlinjen. Dette er et veldig viktig tilbud for norske kreftpasienter. Norsk Sykepleierforbund trapper nå ytterligere opp streiken som har vart i over 100 dager, for å sende et klart signal om alvoret i saken.

To spesialsykepleiere i Stavanger går ut i streik allerede fredag og i dag varsler Sykepleierforbundet også ytterligere opptrapping av streiken ved å ta ut to av sine medlemmer ved distriktskontorene i henholdsvis Tromsø og Kristiansand. Disse vil da være i streik 28. september og fra da vil 29 av NSFs totalt 34 medlemmer i Kreftforeningen være tatt ut i streik.
Norsk Sykepleierforbund og nestleder Solveig K. Bratseth er kraftig provosert over at Kreftforeningen påstår at jurister, sosionomer eller andre yrkesgrupper, like gjerne som en sykepleier med spesialisering på feltet, kan svare de som kontakter Kreftlinjen med helsefaglige spørsmål.
- Spesialsykepleierne som jobber på Kreftlinjen utgjør et svært viktig tilbud for personer som befinner seg i en meget vanskelig livssituasjon. Disse personene har selvsagt både forventninger om, og krav på, å få snakke med kvalifisert helsepersonell. Vi anerkjenner kompetansen til jurister og sosionomer som svarer på spørsmål innen sitt fagfelt. Men vi kan ikke skjønne at Kreftforeningen nå velger å svekke dette viktige pasienttilbudet ved å tukle med spesialsykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, sier Bratseth.
- Kreftlinjen er et viktig tilbud for både pasienter og pårørende. At de får helsefaglige råd og veiledning fra kvalifisert helsepersonell er viktig, både for dem og for alle oss andre i norsk helsevesen som skal sørge for at hver enkelt får best mulig oppfølging.
Bratseth mener også at Kreftforeningens åpenbare dobbeltkommunikasjon rundt betydningen av egne spesialsykepleiere er meget problematisk.
– I Kreftforeningens innspill til statsbudsjettet 2018 så nevnes satsingen på kreftkoordinatorer i kommunene og Varde-sentrene på sykehusene som en del av Kreftforeningens bidrag til løsning for behovene i kreftomsorgen. Alle vet hvor sentral kompetansen til sykepleierne i Kreftforeningen er både for kreftkoordinatorene og vardesentrene. Det er også sykepleierne som lager det faglige innholdet i informasjonsmateriellet som Kreftforeningen nå ber om å få dekket over statsbudsjettet. Når vi ser hvor opptatt ledelsen er av å snakke ned sykepleierkompetansen i forbindelse med tariffhoppingen så blir dette et stort paradoks, mener Bratseth.
Norsk Sykepleierforbund har fått flere henvendelser fra pasienter som har hatt stor nytte av Kreftlinjen, og som har meldt seg ut av Kreftforeningen på grunn av uttalelsene deres om sykepleierkompetansen.
- Vi vil gjerne utfordre Kreftforeningens leder, som har vært så godt som usynlig i denne debatten, på om hun faktisk mener at det ikke er nødvendig med spesialsykepleiere i Kreftlinjen for å gi et forsvarlig, helsefaglig tilbud til norske kreftpasienter, sier Bratseth.

Nøkkelord

Kontakter

Tore Bollingmo, kommunikasjonsrådgiver, tlf 92 84 01 77

Bilder

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 360 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom