UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kreftceller overstyrer kroppens egne sikkerhetssystemer

Del

Når en celle skal dele seg går den gjennom en rekke sjekkpunkter. Kun friske celler går gjennom hele prosessen. Kreftceller overstyrer kroppens egne sikkerhetssystemer fordi de inneholder mutasjoner i et av sjekkpunktene.

Celledeling er en av de mest grunnleggende prosessene i alle levende organismer. Før en celle kan dele seg går den gjennom cellesyklus. Denne syklusen er nøye regulert for å sikre at hver dattercelle er utstyrt med et komplett sett av kromosomer. Feil i cellesyklusregulering kan føre til ukontrollert celledeling og unormal cellevekst, som igjen kan føre til kreft.

Enzymene som regulerer cellesyklusen heter cyklin-avhengige kinaser (Cdk’er). Deres aktivitet er avgjørende for de to viktigste fasene av cellesyklus: S-fase, der DNA-innholdet blir fordoblet gjennom replikasjon, og mitose, der DNAet fordeles likt på to nye datterceller. I dette arbeidet har vi undersøkt hvordan Cdk-aktivitet reguleres i de forskjellige fasene av cellesyklus.

I første del av oppgaven viser vi at kinasen Wee1 er en viktig regulator av Cdk-aktivitet i S-fase. Tap av Wee1 fører til økt Cdk-aktivitet, som igjen påvirker replikasjonen. Dette fører til at cellene blir mer sårbare for stress og får DNA-skade lettere. Vi viser videre at Cdc25 fosfatase motvirker effekten av Wee1 i S-fase. Sjekkpunkter i cellesyklus er svært viktig for å hindre DNA skade. Sjekkpunktene blokkerer cellesyklusprogresjon ved å hemme Cdk-aktivitet, og dermed gi cellene tid til å reparere DNA-skade eller ferdiggjøre en cellesyklusfase. Sjekkpunktet i G2-fase hindrer celler fra å gå inn i mitose med DNA skade. Kreftceller bærer ofte mutasjoner i dette sjekkpunktet og er avhengig av andre prosesser for å hindre inngang i mitose.

I andre del av oppgaven beskriver vi nettopp en slik prosess som kan arrestere celler i G2 uavhengig av skjekkpunktet. Vi foreslår at denne nye mekanismen selektivt nedregulerer cyklin B translasjon og dermed hemmer inngang i mitose.

Nøkkelord

Kontakter

Christiane Rothe
+47 22 78 19 88
epost: christiane.rothe@rr-research.no

Om UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Sem Sælands vei 24
0371 Oslo

22 85 56 00http://www.mn.uio.no/

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Følg våre forskingsnyheiter på Titan.uio.no, som også er på Facebook og Twitter, eller abonner på nyheitsbrevet.

Følg saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom