Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftmarkedsanalyse mot 2030

Del

I tiden frem mot 2030 vil det skje store endringer innenfor energisektoren. Det norske kraftsystemet er gjennom energipolitikk og det fysiske kraftmarkedet tett integrert med resten av Europa.

Politiske vedtak utenfor Norden gir direkte konsekvenser for kraftprisen i Norge. Det samme gjelder teknologiutvikling, som påvirker kraftproduksjon og -forbruk både i og utenfor Norge.

- Ny klima- og energipolitikk med fokus på mer fornybar energi, energieffektivisering, elektrifisering av energiforbruket og videreutvikling av kraftmarkedet er viktige drivere for utviklingen av energimarkedene fremover, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug.

Kraftmarkedsanalyse mot 2030 belyser noen viktige trender, og konsekvenser av at Norge og Norden blir sterkere knyttet til det europeiske kraftmarkedet. Analysene og vurderingen er utført i løpet av 2016, og det er første gang NVE publiserer en slik analyse samlet. Resultatene vil inngå i konsesjonsbehandling og andre forvaltningsoppgaver NVE har. Analysen skal oppdateres årlig med bakgrunn i de endringene i rammebetingelser, marked og teknologi vi observerer.

Forutsetningene for analysen som presenteres her, er basert på nasjonale handlingsplaner og vedtatt politikk. Analysene er gjennomført ved hjelp av kommersielle kraftmarkedsmodeller som brukes i bransjen i dag og, som er satt opp for å representere kraftsystemet i 2016, 2020 og 2030.

Kontaktperson

Gudmund Bartnes​, Seniorrådgiver, mobil: 997 44 267

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom