Petoro AS

Kraftig økning i inntektene fra SDØE - Petoros resultat 3. kvartal 2018

Del

Inntektene fra Petoro fortsetter å øke. Netto kontantstrøm fra SDØE-porteføljen var per tredje kvartal på hele 86 milliarder kroner. Dette er 21 milliarder høyere enn samme periode i fjor som er økning på over 30 prosent.

Oseberg Vestflanken 2 med  boreriggen Askepott.
Oseberg Vestflanken 2 med boreriggen Askepott.

Lavere balansepris styrker lønnsomheten
- Petoros netto kontantstrøm er på høyde med toppårene, sier administrerende direktør Grethe Moen. – Den viktigste forskjellen er at bransjens effektiviseringstiltak har bidratt til reduserte kostnader. Dette styrker konkurransekraften i vår portefølje og gjør oss bedre rustet til å håndtere store svingninger i prisene, sier Moen og viser til Oseberg Vestflanken 2 som et godt eksempel. Prosjektet er levert for 6,5 milliarder kroner. Dette er drøyt 20 prosent lavere enn kostnadsestimatet i Plan for utbygging og drift. Balanseprisen er redusert fra 34 til under 20 dollar fatet, noe som styrker en allerede svært lønnsom utbygging.

Det er imidlertid tegn som tyder på at enkelte kostnader kan være på vei opp. Dette er urovekkende. Det er et sterkt behov for fortsatt effektivisering og omstilling for å bidra til realisering av nye forretningsmuligheter. Endring av arbeidsprosesser for å utnytte nye digitale verktøy står sentralt. Det mangler ikke digitale verktøy, de må bare tas i bruk. Samtidig er manglende deling av grunnleggende data mellom operatører, leverandører og partnere på alle nivåer en utfordring. - Vi er alle avhengige av digital styringsinformasjon for å kunne utnytte effektiviseringsgevinsten, sier Moen. – Dette er et område Petoro vil vektlegge tungt i tiden fremover. Petoro er opptatt av at alle aktørene får den digitale informasjonen de trenger i rollene sine. For Petoros del gjelder dette data som bidrar til effektivisering samt bedre innsikt og økt kvalitet i våre beslutningsgrunnlag. Dette gjelder for alle partnere, og til sammen har dette stor forretningsmessig verdi.

Brønner for fremtiden
Samtidig må boretakten økes. Vi er helt avhengig av nye funn og økt utvinning fra de modne feltene for å sikre fremtidig konkurransekraft. - Som vi flere ganger har påpekt må det bores flere brønner, fastslår Moen. – Vi er derfor veldig fornøyde med Equinors oppdaterte strategi for fornyelse av norsk sokkel, der det nå legges opp til et svært ambisiøst boreprogram ut over 2030. Men, legger hun til, skal vi klare å realisere alle utvinnbare ressurser, forutsetter det en forpliktelse fra alle operatører.

For å understreke viktigheten av dette; bare Johan Sverdrup-utbyggingen alene er estimert til å bidra med over 150 000 årsverk i Norge i perioden 2015-2025 (Agenda Kaupang).

- Arbeidsplasser er grunnleggende for å skape det samfunnet vi ønsker, og for meg personlig er det viktig at Petoro både direkte og indirekte sørger for å styrke og sikre arbeidsplasser knyttet til petroleumsnæringen, sier Moen.

Trenger tydelig ledelse
Petoro følger løpende opp HMS-resultatene for våre felt. Innen sikkerhet ser vi at resultatene de siste årene har vært på samme nivå, og vi har ikke klart å forbedre oss som ønsket. Antall alvorlige hendelser i tredje kvartal var lavere enn i de to foregående kvartalene, men alvorlig hendelsesfrekvens er fortsatt for høy i SDØE-porteføljen. Her trenger vi ledere som er sterke og tydelige i sikkerhetsarbeidet.

Når det gjelder klima er en av de mest positive nyhetene i tredje kvartal at Petoro og de andre partnerne på Snorre og Gullfaks har besluttet å utrede mulighetene for å forsyne feltene med kraft fra flytende havvindturbiner. Prosjektet kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp per år, noe som tilsvarer utslippene fra 100.000 personbiler.  

 - Vi leverer nå 60 prosent gass fra vår portefølje. Denne andelen vil øke ytterligere. I følge DNV-GLs rapport ”Energy Transition Outlook 2018” vil behovet for naturgass øke fram mot 2030. - Vi ser at gass i betydelig grad bidrar til å redusere CO2-utslipp i Europa når den erstatter kullkraft, forklarer Moen. 

Resultat
Resultatet fra SDØE-porteføljen hittil i år preges av høy kontantstrøm som følge av høye olje- og gasspriser. Gjennomsnittlig oljepris i norske kroner var 580 kroner per fat mot 431 kroner i samme periode i fjor. Gassprisen var i snitt 2,07 kroner per Sm3 mot 1,64 kroner i fjor. Salg av gass gjennom 2. og 3. kvartal har vært rekordhøyt sammenlignet med tidligere års sommermåneder.

Samlet olje- og gassproduksjon var 1,080 millioner fat oljeekvivalenter per dag, 2 prosent lavere enn samme periode i fjor som følge av naturlig produksjonsfall og revisjonsstanser i 2. kvartal.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Oseberg Vestflanken 2 med  boreriggen Askepott.
Oseberg Vestflanken 2 med boreriggen Askepott.
Last ned bilde

Lenker

Om Petoro AS

Petoro AS
Petoro AS
Postboks 300 Sentrum
4002 Stavanger

51 50 20 00https://www.petoro.no

Petoro AS er et statlig aksjeselskap som ivaretar SDØE, statens direkte eide andeler i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse eierandelene omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver og tilhørende anlegg.

Følg saker fra Petoro AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Petoro AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Petoro AS

Petoros resultat 1. halvår 2018 - Mulighetsrommet på norsk sokkel er stort2.8.2018 10:00Pressemelding

Den positive utviklingen på norsk sokkel fortsetter. Petoro kunne første halvår 2018 levere hele 56 milliarder kroner til statskassen. Dette er en økning på 14 prosent i forhold til samme periode i fjor. - Skal inntektene fortsatt holdes høye må innovasjonsdrivet i bransjen bli enda sterkere, sier administrerende direktør i Petoro Grethe Moen, og legger til at vi må hele tiden være oppmerksomme på og legge til rette for økt teknologiutvikling.

Invitasjon til pressekonferanse - årsresultat 2017 for SDØE7.3.2018 13:30Presseinvitasjon

Petoro AS inviterer til pressekonferanse i forbindelse med offentliggjøring av årsresultat 2017 for SDØE. Til stede fra Petoro; administrerende direktør Grethe Moen, økonomidirektør Jonny Mæland og kommunikasjonssjef Christian Buch Hansen. TID: Onsdag 14. mars kl 10:00 STED: Petoros kontorer, Øvre Strandgate 124, Stavanger Pressemelding og årsrapport (SDØE) er tilgjengelig på www.petoro.no kl 10.00 samme dag. Vennligst gi beskjed om deltakelse til epost presse@petoro.no eller til telefon +47 51 50 20 09.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom