Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftbransjens uavhengighet av offentlig ekom

Del

Kraftbransjen har lenge satt krav til at selskapene skal kunne drifte infrastrukturen uavhengig av offentlig elektronisk kommunikasjon. En ny rapport utført på oppdrag av NVE viser at økt digitalisering og nye avhengigheter kan endre dette bildet.

Myndighetenes arbeid med å legge til rette for utvikling og styrking av de offentlige mobilnettene pågår, og robusthet og sikkerhet vil trolig øke. Ettersom bransjen tar i bruk stadig mer avanserte digitale tjenester og IKT til overvåkning av nettene og mer effektivt vedlikehold, så kan det også tenkes at den tidligere uavhengigheten til offentlig mobilkommunikasjon gradvis forvitrer. NVE har engasjert Analysys Mason (tidligere Nexia) til å utrede kraftbransjens avhengighet til offentlig elektronisk kommunikasjon i dag og de nærmeste årene, og de har nylig levert sin rapport.

Rapporten viser at offentlig ekom er viktig for kraftforsyningen som helhet, og betydningen kommer trolig til å øke i tiden framover. Dette betyr ikke nødvendigvis at bortfall av offentlig ekom vil få kritiske følger for evnen til å produsere og distribuere elektrisk kraft. Offentlig ekom benyttes i dag primært i støttefunksjoner som markedsplasser, kundekontakt, administrasjon og tredjepartstjenester, samt til overvåkning og styring av mindre anlegg. Én av driverne for økt avhengighet er omlegging til skybaserte tjenester. Rapporten hevder dessuten at virtualisering, som del av LTE, vil viske ut skillet mellom private og offentlige nett.  Et spørsmål som reises er hvorvidt et slikt skille er meningsfylt for den fremtidige regulering av kraftforsyningen.

Kontakt:
Seksjonsleder Eldri Holo, mobil: 970 96 895
Sjefingeniør Janne Hagen, mobil: 905 29 180

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Vær oppmerksom på tynn is i lavlandet i vinterferieuke15.2.2019 15:30:00Pressemelding

Ved inngangen til første vinterferieuke er vannene i fjellet nå stort sett farbare, men noen unntak finnes. Vær særlig oppmerksom på steder der vann strømmer under isen slik som innløp, utløp og i trange sund med gjennomstrømning. Tenk også på egen sikkerhet om du planlegger å krysse et vann. Kasteline, ispigger og tørre klær i sekken er enkle ting som kan være avgjørende for å overleve om du går gjennom isen.

Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året15.2.2019 09:00:00Pressemelding

Analyse av gjennomførte fusjoner viser betydelige kostnadsgevinster hos nettselskapene. I tillegg venter bransjen gevinster fra digitale løsninger. Ved å anta en ytterligere samling av nettselskap, og bruk av digitale løsninger, viser beregninger at strømkundene kan spare mer enn 2,6 milliarder i året, beregnet fra år 2025. På lengre sikt kan utsatte og reduserte investeringer bidra til en ytterligere kostnadsreduksjon.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom