KystverketKystverket

Korrigert versjon av melding sendt kl. 14.44: H.K.H. Kronprins Haakon besøker Kystverkets olje- og kjemikalievernøvelse i Langesund

Del

H.K.H. Kronprins Haakon vil tirsdag 26. september oppleve norsk olje- og kjemikalievern i praksis. Da blir han med Kystverket både ut på sjøen og inn på stranda for å se en oljevernaksjon på nært hold. Kystverket vil vise hva det innebærer når alarmen går til landene vi samarbeider med, ved en alvorlig hendelse med akutt forurensning.

Kronprinsen vil oppleve en olje- og kjemikalieaksjon på nært hold utenfor Langesund 26. september.
Kronprinsen vil oppleve en olje- og kjemikalieaksjon på nært hold utenfor Langesund 26. september.

Olje- og kjemikalieøvelsen som Kystverket skal lede fra 25. til 27. september involverer rundt 500 deltakere fra en rekke land, mens observatører fra 70 land har fått invitasjon. Verstefallshendelsen det skal øves på, vil involvere fartøy, personell og utstyr fra store deler av Europa.

Oljevern fra strand til hav, på alle nivåer

Øvelse SCOPE 2017 involverer også lokale innsatsstyrker, og mye personell som også var i sving etter Full City-ulykken, som skjedde i det samme området. Telemark Interkommunale Utvalg mot akutt forurensning (IUA) vil ha innsatsleder på land, mens også Vestfold IUA vil være delaktig i øvelsen.

Se alle involverte i egen faktaboks lenger ned!

H.K.H. Kronprins Haakon får 26. september se norsk beredskapsstyrke mot akutt forurensning, og oppleve dem i arbeid på alle nivåer, fra aksjonsledelsen til Kystverket til den kommunale innsatsen.

– Jeg setter stor pris på at Kronprinsen takket ja til min invitasjon, og dermed kan få oppleve arbeidet som gjøres for å styrke beredskapen mot akutt forurensning langs hele kysten vår, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Samferdselsministeren kommer

26. september vil Kronprinsen bli guidet av Kystverkets ledelse, samt statsråd Ketil Solvik-Olsen med følge.

Turen går først ut på sjøen der en stor kjemikalietanker i øvelsen skal ha kollidert med en produkttanker. Dette skal i føre til utslipp av kjemikalier og olje som er mye mer omfattende enn Norge tidligere har måttet håndtere. Dermed er assistanse fra våre naboland påkrevd, noe som utløser bistand fra landene vi har inngått samarbeidsavtaler med.

Internasjonal samarbeid ved hendelser må øves

– Med økt skipstrafikk øker også risikoen for hendelser, derfor må vi øve på et scenario slik vi nå gjør. Den internasjonale dimensjonen ved øvelsen er også svært viktig. Både under Full City-hendelsen i 2009 og Godafoss i 2011, hadde vi behov for bistand fra Sverige. Norge og de andre landene som deltar i denne øvelsen er alle avhengige av godt samarbeid på tvers av grenser dersom en slik hendelse oppstår i våre felles farvann, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Økt skipstrafikk en bakgrunn for SCOPE 2017

Ett år før årets øvelse passerte 359 fartøy på over 50 meter sundet mellom Stathelle og Sandøya. I løpet av 2016 passerte 4524 skip her. Fra og med januar og til og med juni i år passerte 2408 fartøy, viser tall fra Kystverkets analyseenhet i Vardø. Med bakgrunn i dette er øvelsesstedet utenfor Langesund relevant og viktig.

– Øvelsen vil pågå både i dagslys og etter mørkets frembrudd, og vil dermed være svært realistisk for alle involverte, sier Ly.

Program for dagen

Kronprinsen ankommer Langesund på morgenen 26. september, og går da direkte om bord i Kystvaktens fartøy KV Bergen.

Ute på sjøen vil han få se spesialtrente brannmannskap fra Oslo og Bergen ankomme fra helikopter på det svenske kjemikalievernfartøyet KBV 003. Derfra tar de seg over i en mindre båt som border kjemikalietankeren for å tette lekkasje og gi mulighet for oppkobling av slep til land og oljeverninnsats på sjøen og langs strendene. Dette vil da fortsette utover i øvelsesdøgnet.

Kl. 0740 er pressen invitert om bord på et fartøy Kystverket disponerer fra Dampskipskaia/Langesund losstasjon, og kan herfra få med seg det samme som Kronprinsen. Fartøyet vil legge seg tett på det som skjer på sjøen. Denne legger etter planen til kai ved losstasjonen/Dampskipskaia ca. 1130. Herfra er det kort avstand (ca. 300 m) til Smietangen der det blir en presseomvisning fra kl. 1200.

Kl. 1200 ankommer Kronprinsen med følge Smietangen kaiområde. Her skipes oljevernutstyr av ulikt slag ut på båter for en innsats på havet. Beredskapsdirektør vil ha en omvisning der også pressen er velkomne.

Pressen kan her stille spørsmål til beredskapsdirektør Johan Marius Ly, kystdirektør Kirsti L. Slotsvik og statsråd Ketil Solvik-Olsen (Samferdselsdepartementet).

Ca. kl. 1230 reiser følget videre til friområdet Krogshavn. Her vil Kystverkets miljørådgiver Hilde Dolva og Jan O. Kristoffersen fra IUA Telemark dele erfaringer fra arbeidet på land etter Full City-ulykken, og vise dagens strandrenseutstyr.

Avslutningen i Krogshavn er beregnet til ca. kl. 13.00.

Presseinvitasjon

Presse inviteres til å være tilstede ved øvelse SCOPE 2017, om bord på fartøy og ved Krogshavn. Oppmøte for presse er ved losstasjonen på Dampskipskaia kl. 0740. Programmet avsluttes i Krogshavn kl. 1300.

For presse som ikke kan delta fra morgenen av, er oppmøte ved Smietangen kai kl. 1150 et alternativ.

Av sikkerhetshensyn må vi ha navn på journalister som ønsker å delta senest 20. september kl. 1100. Det er begrenset plass på fartøyet og på Smietangen kai, derfor vil vi sette en begrensning på maksimalt to deltakere per redaksjon. Hvis interessen er større enn vi har kapasitet til, vil vi dessverre bli nødt til å gjøre en prioritering. De påmeldte som eventuelt ikke får anledning til å delta, vil få beskjed om dette senest 22. september.

Kystverket trenger en tilbakemelding fra media som ønsker å delta, så snart som mulig og senest 20. september kl. 11.00.

Påmelding til Kystverket ved marianne.henriksen@kystverket.no.
(Se kontaktinformasjon lenger ned)

Her må det komme tydelig fram om pressen ønsker å være om bord på fartøyet fra morgenen av, eller kun delta fra Smietangen kl. 11.50 26. september.

All deltakende media må av sikkerhetshensyn ha med seg gyldig ID (identifikasjon).

Pressen vil ellers få tilgang til bilder til fri bruk gjennom Kystverkets Flickr-konto.

På www.Kystverket.no vil vår akuttweb bli testet ut, her linkes det også opp mot bilder og video, i tillegg til at situasjonsbildet oppdateres.

FAKTA: SCOPE 2017
Partnere - Partners
EU        
Kystverket

Det danske forsvaret
Kustbevakningen i Sverige
Islands Miljødirektorat
IUA Telemark - (IUA)
Sørøst Politidistrikt

Andre samarbeidspartnere
Oslo Brann og redning - (MIRG-CHEM)
Bergen Brannvesen - (MIRG-CHEM)
Lokale brann og redningsetater
EMSA
Lokale havnemyndigheter
Vestfold Interkommunale utvalg mot akutt forurensning
Sivilforsvaret
Forsvaret
Havariekommando, Germany
Sjøfartsdirektoratet
Miljødirektoratet
Fylkesmannen i Telemark
Havarikommisjonen
Norsk Oljevernforening for Operatørselskap  (NOFO)
Statoil Norway
Solvang ASA
DNV GL
GARD (P&I)
Skuld (P&I)
Norwegian Hull Club
DSB
Høgskolen i Sørøst-Norg

Mer informasjon om øvelsen:
http://www.kystverket.no/Nyheter/2017/mai/storovelse-inviterer-70-land-til-norge/

OM SCOPE 2017:
Kystverket er forurensningsmyndighet i forbindelse med akutt forurensning, og har ansvar for samordning av nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Sammen med en rekke etater, institusjoner og kompetansemiljøer skal Kystverket sørge for at en hendelse med akutt forurensning blir håndtert slik at miljøkonsekvensene blir redusert.

Ved store hendelser kan Kystverket i tråd med forurensningsloven beslutte å overta ledelsen av en aksjon mot akutt forurensning.

Norge deltar i internasjonalt samarbeid om beredskap mot akutt forurensning gjennom Københavnavtalen og Bonnavtalen. Oppfølgingen av Norges forpliktelser som følge av disse avtalene ivaretas av Kystverket. Ved hendelser med akutt forurensing har partene forpliktet seg til å hjelpe hverandre for å beskytte miljøet. Videre er Norge med i Union Civil Protection Mechanism, i regi av EU, som kan aktiveres ved alvorlige hendelser.

Mål og aktiviteter for SCOPE 2017:
”Øvelsen skal bidra til forbedret nasjonal og internasjonal koordinering av aksjoner i forbindelse med skipsulykker som involverer farlig og forurensende last, samt at den skal styrke samarbeidet mellom partene i Københavnavtalen, Bonnavtalen og med EU, og sikre best mulig bruk av ressurser, tjenester og retningslinjer gitt gjennom EU.

 

Kontakter

Bilder

Kronprinsen vil oppleve en olje- og kjemikalieaksjon på nært hold utenfor Langesund 26. september.
Kronprinsen vil oppleve en olje- og kjemikalieaksjon på nært hold utenfor Langesund 26. september.
Last ned bilde
Spesialtrente brannfolk fra Bergen og Oslo vil være noe av det Kronprinsen får se fra sin plattform på KV Bergen, før turen går til Krogshavn. Foto: Espen Reite / Kystverket
Spesialtrente brannfolk fra Bergen og Oslo vil være noe av det Kronprinsen får se fra sin plattform på KV Bergen, før turen går til Krogshavn. Foto: Espen Reite / Kystverket
Last ned bilde
– Øvelsen vil pågå både i dagslys og etter mørkets frembrudd, og vil dermed være svært realistisk for alle involverte, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly. Foto: Kystverket / Marianne Henriksen
– Øvelsen vil pågå både i dagslys og etter mørkets frembrudd, og vil dermed være svært realistisk for alle involverte, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly. Foto: Kystverket / Marianne Henriksen
Last ned bilde
Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik ser fram til å la Kronprinsen få se en oljevernaksjon på nært hold. Foto: Kystverket / Marianne Henriksen
Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik ser fram til å la Kronprinsen få se en oljevernaksjon på nært hold. Foto: Kystverket / Marianne Henriksen
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom