Omsorgsbygg Oslo KF

Kontrakt signert for Vollebekk barnehage

Del

Vollebekk barnehage er en av ytterst få byggeprosjekter som er anskaffet ved hjelp av Best Value Procurement. Nå er kontrakten signert, og både byggherre Omsorgsbygg og entreprenør HENT har troen på denne måten å anskaffe bygg på.

Signering utført! Utbyggingsdirektør Eldar Brynjulfsen i Omsorgsbygg og produksjonssjef Kaj Jacobsen i HENT er enige om å bygge Vollebekk barnehage. Bak står Gaute Høyland, Øyvind Høin og Mina S. Munthe-Kaas fra Omsorgsbygg, og Jan Martin Smørdahl fra HENT.
Signering utført! Utbyggingsdirektør Eldar Brynjulfsen i Omsorgsbygg og produksjonssjef Kaj Jacobsen i HENT er enige om å bygge Vollebekk barnehage. Bak står Gaute Høyland, Øyvind Høin og Mina S. Munthe-Kaas fra Omsorgsbygg, og Jan Martin Smørdahl fra HENT.

Best Value Procurement (BVP) er en forholdsvis ny anskaffelsesmetode i Norge som skal forenkle anskaffelsen og prosjektgjennomføringen, bedre utnytte ekspertisen i entreprenørmarkedet, dempe konfliktnivået i prosjekter og fremme innovasjon. Omsorgsbygg tester metoden gjennom to pilotprosjekter, hvorav Vollebekk barnehage er den ene. Foretaket er en av 12 piloter som prøver ut metoden i samarbeid med Difi.
- Omsorgsbygg skal i etterkant evaluere om effekten av metoden blir som forutsatt, det vil si gir raskere gjennomføringstid og et kvalitativt bedre bygg til en lavere kostnad, sier utbyggingsdirektør i Omsorgsbygg, Eldar Brynjulfsen.

Vollebekk barnehage skal bli en åtte avdelings barnehage i bydel Bjerke i Oslo. Vanligvis legges Omsorgsbyggs konkurranser ut på Doffin med detaljert kravspesifikasjon. Her skiller BVP seg fra tradisjonell anskaffelsesmetodikk, ved at oppdragsgivers krav reduseres til et minimum og erstattes med kun få retningsgivende spesifikasjoner. Det gjør leverandøren avhengig av egen kompetanse, kreativitet og innovasjonsvilje. Den skriftlige delen av tilbudet skal kun være på seks sider. I tillegg utgjør intervjuer av leverandørens nøkkelpersonell en sentral del av evalueringen.

Det er andre gang HENT gir tilbud etter denne metoden, og denne gangen lyktes de.
- Det er ingen tvil om at det har vært en stigning på læringskurven vår, sier teamleder Jan Martin Smørdal i HENT.
- Vår organisasjon tar i mot denne nyvinningen på en god måte. Vi ser at vi her får brukt både kompetansen og kreativiteten vår. Kontraktsmodellen skaper økt dialog mellom oppdragsgiver, entreprenør og bruker og setter prosjektet i sentrum, sier prosjekteringsleder i HENT, Magnus Bae.


I tillegg er Oslo kommunes seriøsitetsbestemmelser, Oslomodellen, lagt inn i kontrakten. Dette innebærer blant annet kontraktsfestet bruk av lærlinger og fast ansatte.

Kontakter

Bilder

Signering utført! Utbyggingsdirektør Eldar Brynjulfsen i Omsorgsbygg og produksjonssjef Kaj Jacobsen i HENT er enige om å bygge Vollebekk barnehage. Bak står Gaute Høyland, Øyvind Høin og Mina S. Munthe-Kaas fra Omsorgsbygg, og Jan Martin Smørdahl fra HENT.
Signering utført! Utbyggingsdirektør Eldar Brynjulfsen i Omsorgsbygg og produksjonssjef Kaj Jacobsen i HENT er enige om å bygge Vollebekk barnehage. Bak står Gaute Høyland, Øyvind Høin og Mina S. Munthe-Kaas fra Omsorgsbygg, og Jan Martin Smørdahl fra HENT.
Last ned bilde

Om Omsorgsbygg Oslo KF

Omsorgsbygg Oslo KF er et foretak som bygger, drifter, forvalter og vedlikeholder kommunale formålsbygg i Oslo, som barnehager, sykehjem, brannstasjoner m.m. Foretaket sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap.

Følg saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Omsorgsbygg Oslo KF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Omsorgsbygg Oslo KF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom