Nye Veier

Kontrakt signert for utarbeidelse av kommunedelplan

Del

Nye Veier og en rådgivergruppe bestående av Asplan Viak og Rambøll har i dag signert kontrakt for utarbeidelse av kommunedelplan på strekningene E18 Dørdal-Tvedestrand og E18 Arendal-Grimstad.

- Kommunene og Nye Veier ønsker sammen å utvikle dette viktige veiprosjektet gjennom en fulldigital planprosess. Vi gleder oss først og fremst til å få ny vei. Selv om prosjektet kan by på utfordringer, skal vi i samarbeid finne løsninger, sier styreleder for det interkommunale plansamarbeidet Per Kristian Lunden, ordfører i Risør.

- Vi har gjennom å signere kontrakt med Asplan Viak og Rambøll fått et solid fagmiljø til å gjennomføre planprosessen. Asplan Viak og Rambøll har presentert gode og spennende løsninger for dette. Samhandling og informasjon er nøkkel til suksess for å realisere målene i prosjektet. Nå skal rådgivergruppen og Nye Veier sammen med kommunene gå i gang med et ambisiøst planprosjekt, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for plan og samfunnskontakt i Nye Veier.

- Arbeidet med kontrakten har skjedd etter Best Value Procurement-metoden. Den metoden har Nye Veier ikke tidligere benyttet til anskaffelse av rådgivere til planarbeid. For å lykkes med planprosessen er det viktig at kommunene, innbyggere, grunneiere og andre berørte holdes løpende orientert og får mulighet til å gi innspill til planprosessen. Vi skal ta i bruk og utvikle digitale metoder for kommunikasjon og saksbehandling, sier Solfrid Førland, prosjektleder og planansvarlig i Nye Veier for E18-strekningen Langangen-Grimstad.

Mer om prosjektet

De 7 kommunene på strekningen – Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad - har inngått et felles interkommunalt plansamarbeid for planlegging av de resterende strekningene fra Dørdal til Tvedestrand og Arendal til Grimstad. Nye Veier har fått ansvaret for å tilrettelegge for denne planprosessen. I St.meld. 25 På rett vei – reformer i veisektoren fikk Nye Veier ansvaret for å gjennomføre overordnet planarbeid og avklare korridoralternativer for disse strekningene. Interkommunalt plansamarbeid er beskrevet i plan og bygningsloven, men det er ikke mange eksempler på slikt plansamarbeid i veibygging i Norge.

Prosjektet har tre viktige samfunnsmål:

  1. Bidra til å nå de sektorpolitiske målene i Nasjonal Transportplan 2018-29
  2. Skape et sikkert transportsystem som fremmer verdiskaping i kommunene og utvikler hele regionen
  3. Utvikle et samfunnsøkonomisk lønnsomt transportsystem

Interkommunalt plansamarbeid er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 9. Styret for det interkommunale plansamarbeidet ble konstituert 1.mars 2018. Dette styret er sentralt og skal være ledende i planprosessen. Planarbeidet ledes av et politisk oppnevnt styre som består av ordførere og varaordførere. Kommunedelplan med konsekvensutredning skal vedtas i den enkelte kommune i plansamarbeidet.

Nøkkelord

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom