Forsvarsbygg

Kontrakt for kontorbygg på Evenes

Del

Oppføring av et kontorbygg på Evenes flystasjon er tildelt Peab Bjørn Bygg til en verdi av vel 24 millioner kroner.

Gro Skaar Knutsen, adm.dir i Peab Bjørn Bygg og Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase signerer kontrakt. Foto: Forsvarsbygg
Gro Skaar Knutsen, adm.dir i Peab Bjørn Bygg og Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase signerer kontrakt. Foto: Forsvarsbygg

Bygget skal bygges i nær tilknytning til anleggshotellet og byggherrekontoret inne på flystasjonsområdet.

Etterbruk

Tilbudet omfatter levering av totalprosjekt (prosjektering og bygging) av et kontorbygg på 580 m2. Etter endt prosjektfase skal bygget benyttes som driftskontor til Forsvarsbygg for Evenes flystasjon. I tillegg til kontorbygget omfatter også entreprisen opsjon på mindre leveranser som bygging av skilderhus, mastefundamenter mv.

- Vi er nå i gang med byggingen på Evenes flystasjon, og kontorbygget vil være viktig for den fremtidige driften og vedlikeholdet av den fremskutte basen, sier direktør i Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug.

Kontrakten

Oppstart arbeider på byggeplass er medio februar i år, og ferdigstillelsesdato for denne kontrakten er i begynnelsen av desember 2018.

− Dette er et viktig prosjekt for Peab Bjørn Bygg. Vi har fulgt med på utviklingen i dette området i flere år, og er veldig klare for å komme i gang med vårt første byggeprosjekt på Evenes, sier administrerende direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg.

Konkurransen var en åpen tilbudskonkurranse med dialog, for anskaffelser etter FOA del II (entrepriser NS 8407 mellom 1.100.000 og 44.000.000 eks mva). Konkurransen ble avgjort på evalueringskriteriet lavest pris. To tilbydere leverte tilbud.

Nøkkelord

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

Gro Skaar Knutsen, adm.dir i Peab Bjørn Bygg og Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase signerer kontrakt. Foto: Forsvarsbygg
Gro Skaar Knutsen, adm.dir i Peab Bjørn Bygg og Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase signerer kontrakt. Foto: Forsvarsbygg
Last ned bilde

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.