Norsk Folkehjelp

Konstruktivt fra Arbeiderpartiet om atomvåpen

Del

Arbeiderpartiets landsmøte signaliserte i helgen at de dersom de kommer i regjering vil sørge for at Norge i likhet med NATO-landet Nederland vil delta i FN-prosessen om en avtale som forbyr atomvåpen. – Dette lover godt, sier Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Da Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske lørdag la fram landsmøtets innstilling til internasjonal uttalelse, kommenterte han redaksjonskomiteens arbeid på atomvåpenområdet: -Vi har gått inn på spørsmålet om arbeidet mot atomvåpen. Vi skal ha en ledende rolle - igjen - i det internasjonale nedrustningsarbeidet, og melde oss på de prosessene som Frp- og Høyre-regjeringen nå er passive til, sa Giske.

– Arbeiderpartiet viser vilje til å delta i alle viktige prosesser og ikke minst FN-prosessen for å forby atomvåpen, selv om de ikke kan forplikte seg til å undertegne en avtale før den er fremforhandlet. Vi ønsker velkommen denne tilnærmingen, som er uendelig mye mer konstruktiv enn den sittende regjeringens aktive motarbeiding av FN-forhandlingene, sier Westhrin.

To tredeler av FNs medlemsland har deltatt i forhandlingene om et forbud mot atomvåpen, som begynte i mars i år. Norge har valgt å stå utenfor forhandlingene.

– Solberg-regjeringens boikott av FN-forhandlingene har vært unødvendig og uklok. Norge deltar alltid i FN-forhandlinger om nye avtaler, uansett tema – så lenge det er snakk om en sak av en viss viktighet og som angår oss. Deltakelse i forhandlingene betyr selvfølgelig ikke at man må undertegne den ferdige avtalen. Heldigvis ser Arbeiderpartiet at det er viktig å delta og ha innflytelse når FN nå rykker et stort skritt framover for å realisere visjonen om en verden fri for atomvåpen, sier Westhrin.

FN-forhandlingene om et forbud mot atomvåpen kan potensielt være ferdigstilt allerede før valget i Norge 11. september, men det vil fortsatt være mye arbeid som gjenstår i FN med og rundt en slik avtaletekst.

– Det vil være godt rom for en ny regjering til blant annet å engasjere atomvåpenstater og trekke dem med i økt innsats for å oppnå enighet om gjensidig og balansert nedrustning, sier Westhrin.

Hun minner om at den pågående FN-prosessen for å forby atomvåpen er et direkte resultat av det såkalte humanitære initiativet, som ble etablert av Arbeiderpartiets utenriksministre Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide. Det norskstartede initiativet har gitt ny kunnskap om den uakseptable risikoen atomvåpen utsetter oss for, noe som har vekket diplomater og politikere verden over og fått dem til å innse at faren for tilsiktet og utilsiktet bruk av atomvåpen nå er større enn den var under den kalde krigen.

– Kjernefysisk avskrekking gir ikke sikkerhet, men skaper uakseptabel og overhengende risiko. En uungåelig kjernefysisk katastrofe rykker stadig nærmere, og dette er foranledningen til at FN i år har igangsatt arbeidet med en forbudsavtale. Den sittende regjeringen har ikke tatt inn over seg kunnskapen fra den forrige regjeringens humanitære initiativ. Et regjeringsskifte vil forhåpentligvis igjen realitetsorientere norsk politikk på atomvåpenområdet, sier Westhrin.

Hun understreker at et forbud mot atomvåpen ikke vil bety ensidig nedrustning, slik Solberg-regjeringen hevder.

– Nedrustningen må selvfølgelig skje balansert og kontrollert. En prosess for å forby atomvåpen vil imidlertid gi et mål og en retning. Det vil iverksette og styrke Ikkespredningsavtalen, og legge press på alle atomvåpenstater. Det vil også svekke den symbolkraften som atomvåpen har, gjøre dem til et mindre legitimt og dermed mindre sannsynlig virkemiddel, og redusere faren for at enda flere land vil skaffe seg slike våpen, avslutter Westhrin.

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær

907 96 835

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom