Landbruks- og matdepartementet

Konkurransetilsynet har vurdert forslaget om marknadsbalansering frå KLF og Nortura

Del

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) og Nortura har fremja eit felles forslag til ny marknadsbalanseringsordning for kjøtt- og eggsektoren. Forslaget inneber auka samarbeid mellom Nortura og KLF og Regjeringa ba medio september Konkurransetilsynet om å vurdere forslaget.

Konkurransetilsynet konkluderer i si vurdering at med at det er betydeleg fare for at forslaget frå KLF og Nortura vil svekkje konkurransen i kjøtt- og eggmarknadene og kunne føre til høgare pris for forbrukar, lågare innovasjonstakt og svakare incentiv til effektivisering. Dei konkluderer også med at forslaget går betydeleg lengre enn det som ligg i primærnæringsunntaket i dag, ved at det ikkje heimlar samarbeid med uavhengig matindustri (som ikkje kan reknast som ein organisasjon for primærprodusentar).

– Når forslaget frå Nortura og KLF kom var eg avventande skeptisk til om dette forslaget ville svekkje konkurransen i marknaden, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Eg registrerer svaret frå Konkurransetilsynet og vil ta dette med som ein del av mitt vurderingsgrunnlag i arbeidet med Jordbruksmeldinga, seier Dale.

Nøkkelord

Om Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Pb 8007 Dep.
0030 Oslo

22 24 92 50https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Følg saker fra Landbruks- og matdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruks- og matdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Landbruks- og matdepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom