Jernbanedirektoratet

Konkurransegrunnlaget for togtrafikken på Bergensbanen og Vossebanen sendt ut

Del

Jernbanedirektoratet har i dag sendt ut konkurransegrunnlaget for togtrafikken i Trafikkpakke 3 Vest til forhåndskvalifiserte togoperatører. Dette gjelder togtrafikken på strekningen Oslo S – Bergen, Bergen – Voss – Myrdal og Bergen – Arna. Tilbudsfrist er 1.august 2019 og oppstart av trafikkpakken er 13.desember 2020.

Alle trafikkpakkene har sin egenart ut fra sine rammebetingelser. I likhet med de to forutgående trafikkpakkene har Jernbanedirektoratet i denne konkurransen satt dagens tilbud som minimumskrav. Det er ønskelig med konkurranse utover minimumskravene. Trafikken på strekningen tildeles det selskapet som har inngitt det beste tilbudet med det beste forholdet mellom kostnad og kvalitet.  I Trafikkpakke 3 vektes kvalitet høyere enn kostnad. I dag drives dagtogene på Bergensbanen på kommersiell basis uten avtale om offentlig kjøp, mens nattogene på Bergensbanen og regiontrafikken på Vestlandet er gjenstand for offentlig kjøp.

Trafikkpakke 3 omfatter:
- Fjerntog Oslo S – Bergen (inkludert nattog)
- Regiontog Bergen – Voss – Myrdal og lokaltog Bergen - Arna

Målsetting
- Mer persontrafikk for den offentlige ressursinnsatsen
- Flere og mer fornøyde kunder på strekningene Oslo S-Bergen og Bergen-Arna-Voss-
  Myrdal.
- Optimal drift og vedlikehold av togmateriell
- En effektiv og markedsorientert organisasjon
- Et godt samarbeid med regionale myndigheter og aktører i sektoren
- Et mest mulig sømløst tilbud mellom persontrafikk som inngår i trafikkpakken og øvrig
  kollektivtransport

Kontrakten vil ha en varighet på ni år med mulig forlengelse på til sammen to år. Kostnad vil bli vektet 40 prosent og kvalitet blir vektet 60 prosent. Togene som blir tilbudt er de samme togene som brukes i dagens avtale.
 
- Vi håper at togoperatørene også finner denne trafikkpakken interessant. Vi anser at strekningene som inngår i trafikkpakken har potensiale med tanke på vekst og utvikling av tilbudet, sier direktør for persontrafikkavtaler i Jernbanedirektoratet, Hans Kristensen.
 
Fakta om pakken:
- Avstand Oslo – Bergen over Drammen: 483 km
- Antall passasjerer i trafikkpakken i 2017: 2,9 millioner
- Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 40
- Togavganger
     - Hverdager: 91
     - Lørdager: 70
     - Søndager: 43
- Kundetilfredshet 2017
      - Oslo – Bergen: 81
      - Bergen – Voss – Myrdal og Bergen – Arna: 75,5
 
Kontaktpersoner:
Hans Kristensen, direktør persontrafikkavtaler, tel. 916 97 291
Svein Horrisland, kommunikasjonssjef, tel. 916 55 155

Om Jernbanedirektoratet

Jernbanedirektoratet
Jernbanedirektoratet
Postboks 16 Sentrum
0101 Oslo

459 78 800http://www.jernbanedirektoratet.no

Jernbanedirektoratet skal utvikle jernbanen i Norge som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden.

Følg saker fra Jernbanedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Jernbanedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Jernbanedirektoratet

Trafikkavtalen mellom SJ Norge og Jernbanedirektoratet undertegnes kl 12 i dag 28. juni28.6.2019 08:45:34 CESTPresseinvitasjon

Trafikkavtalen mellom SJ Norge og Jernbanedirektoratet om togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen undertegnes kl 12 i dag. Etter avtalesigneringen vil SJ Norge gi en nærmere orientering om sitt tilbud. Sted: Jernbanedirektoratet, Posthuset 20. etg, Biskop Gunnerusgt. 14, Oslo Kontakt: Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, tlf 916 55 155

Jernbanedirektoratet kunngjør tildeling av kontrakt for trafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen mandag 17. juni 2019 kl 1200.14.6.2019 10:16:03 CESTPresseinvitasjon

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik vil mandag 17. juni kl 1200 kunngjøre hvem som tildeles kontrakten for den andre trafikkpakken som er lagt ut for konkurranse om togtrafikken i Norge. Trafikkpakken omfatter Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. Den valgte operatøren får kontrakt for en periode på inntil ti og et halvt år og skal starte opp trafikken fra juni 2020. Pressen er velkommen til å være til stede hos Jernbanedirektoratet i Posthuset 20. etg, Biskop Gunnerus gate 14, Oslo Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Svein Horrisland, tlf 916 55 155

Nye aldersgrenser for barn på tog i hele Norge24.1.2019 09:08:51 CETPressemelding

Jernbanedirektoratet har blitt enig med NSB om å innføre bedre ordninger for barn og ungdom fra 27. januar i år. Barn vil nå kunne reise gratis fram til de fyller 6 år. Grensen var tidligere satt til 4 år. Videre får barn og ungdom 50 prosent rabatt på toget helt opp til den dagen de fyller 18 år. Denne grensen har til nå vært 16 år. - Gjennom lavere billettpriser for barn og ungdom vil vi bidra til at unge tidlig etablerer gode kollektive reisevaner som de vil ta med seg videre som voksne, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik. De nye aldersgrensene vil også gjelde på de banestrekningene som etter hvert blir konkurranseutsatt. Flytoget har egne ordninger for barn.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom