Fagforbundet

Konferanse "Nav i en digital arena" 2. - 3. april

Del

Fagforbundet arrangerer 2. - 3. april konferansen «NAV i en digital arena – hva med det sosialfaglige arbeidet?» for 120 av våre medlemmer som er ansatt i NAV. Arrangementet starter kl. 11.00 i Fagforbundets lokaler i Keysers gate 15.

I 2018 ble det registrert hele 2.339 hendelser med vold og trusler mot NAV-ansatte, en økning på nesten 8 prosent fra det foregående året. Ifølge NAV kommer de fleste truslene over telefon, men truslene har også tatt en annen form enn tidligere. Sjikane og hets blir mer personlig og NAV-ansatte utsettes for det på sosiale medier. Økningen av vold og trusler kan sees i sammenheng med mindre tilgjengelighet på NAV-kontorene og kortere tid for de ansatte til oppfølging av brukerne. Begrensede åpningstider, krav til forhåndsavtaler og krav til digitale søknader bidrar til at de ansatte fjerner seg fra brukerne. Vi er derfor bekymret for våre medlemmers rammevilkår for utøvelse av det sosialfaglige arbeidet og hva det kan føre til for kvaliteten i oppfølging av brukerne. I tillegg foregår en sentralisering og sammenslåing av NAV-kontorer. I praksis vil det si færre lokalkontor og store avstander til nærmeste NAV-kontor. Dette innebærer omstilling og flytting av arbeidssted for mange ansatte, og vil gå hardest utover de svakeste brukerne som ikke alltid har tilgang til mobil og pc, og må reise langt for å få den hjelpen de trenger.

I løpet av disse dagene får vi høre flere interessante innledere. 

  • Valgerd Svarstad Haugland, fylkesmann i Oslo og Viken, tidligere leder I KRF
  • Ole Andre Bråten, ekspert innen konflikt- og krisehåndtering
  • Sturla Johan Stålsett, professor i diakoni, religion og samfunn

Nøkkelord

Kontakter

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med omlag 365 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom