Mattilsynet

Kompetansesamling for politiet om akvakultur

Del

Mattilsynet ser at anmeldelser av oppdrettsnæringen kan være krevende både for politiet og for oss. Dette gjelder både med tanke på ressurser og kompetanse. Sannsynligvis kommer det flere anmeldelser i årene fremover på grunn av en forventet vekst i næringen, og utfordringer knyttet til lus og fiskevelferd. Derfor inviterte Mattilsynet politiet til en todagers kompetansesamling.

Som en del av Mattilsynets arbeid med dyrekrimprosjektet i Trøndelag, ble politiet invitert til en to-dagers kompetansesamling.  Målet med samlingen var å øke politiets kompetanse, og få til et bedre samarbeid omkring anmeldte saker. Det kan bidra til færre henleggelser og gi flere dommer som har preventiv effekt.

Fra politiet deltok både etterforskere, jurister og ledere. Samlingen var primært beregnet på Trøndelag politidistrikt, men det var også deltakere fra Nordland, Vest, Sør-Vest og Møre og Romsdal politidistrikt.

Første dag besøkte vi SalMar sitt slakteri på Frøya og et av deres matfiskanlegg. SalMar presenterte selskapet og utfordringer de ser. Dag to besto av foredrag fra Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Økokrim. Temaer var fiskehelse- og velferd, rømmingssikring og internkontroll, lus, transport og slakting. Lokalt politi som har etterforsket saker knyttet til oppdrett delte noen av erfaringene sine.

Kompetansesamlingen ønskes velkommen
Oppdrettsnæringen ser positivt på kompetanseheving i politiet.

- Fra vårt perspektiv er det ønskelig med en styrking av politiets kompetanse på dette området. Når vi eller våre kolleger havner i en situasjon hvor politiet etterforsker en hendelse hos oss, er alle parter tjent med at de forstår hva saken handler om, sa SalMars samfunnskontakt Alf Jostein Skjærvik under besøket hos dem.

Fiskevelferd er et av temaene som oppleves som utfordrende. Dette er et område hvor det er lite rettspraksis, og hvor det finnes mange mer eller mindre udokumenterte oppfatninger av hva som er god velferd for fisk. Det er behov for å gjøre vitenskapelig grunnlag tilgjengelig for politiet og påtalemyndigheten.

Det er et tydelig vern for oppdrettsfisken i dyrevelferdsloven – et sterkere vern enn det som gjelder for villfisk.

- Det er enorm forskjell på fisk som har hatt hele verden som tumleplass og som dessverre må tilbringe sine siste timer i en trål, til en som er klekket for å leve hele sitt liv i fangenskap og hele tiden er utsatt for parasitter og sykdomssmitte, sa Inge Svae-Grotli i Økokrim.

Kontakter

Bilder

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Listeriose-utbrudd: Mattilsynet gjentar råd til utsatte grupper9.1.2019 16:54Pressemelding

Folkehelseinstituttet har siden midten av november sett en økning i rapporterte tilfeller av personer smittet med bakterien Listeria monocytogenes. De fleste av pasientene har spist rakfisk før de ble syke, men det er for tidlig å konkludere om dette er kilden til utbruddet. Mattilsynet gjentar derfor rådet om at eldre med svekket helse, gravide og personer med nedsatt immunforsvar bør unngå matvarer som kan inneholde listeria.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom