Virke

Kompetansemangel i næringslivet

Del

Flertallet av ledere i norsk næringsliv mener at den største barrieren for å lykkes i årene fremover er tilgang på arbeidskraft med den riktige kompetansen.

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke
Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke

Det svarer hele 64 % av norske næringslivsledere i en ny undersøkelse utført for Hovedorganisasjonen Virke. Den raske teknologiske utviklingen endrer verdikjeder, kundeatferd, arbeidsmetoder og konkurransebildet – og kompetansebehovet. 

– Dette er et viktig signal til norske myndigheter som har ansvaret for utdanningspolitikken. Undersøkelsen bekrefter at det er behov for kompetanse langt utover det man har formelt tilgjengelig gjennom utdanningsinstitusjonene i dag. Derfor er det viktig at utdanning og arbeidsliv koples tettere sammen, gjennom blant annet formell anerkjennelse for den læringen som skjer på arbeidsplassene, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke som organiserer over 20 000 virksomheter.

Det er ikke én bestemt type kompetanse som etterspørres, men mange og i kombinasjon. Rundt 80 prosent etterlyser både teknologiforståelse, service- og kundeorientering, evne til kommunikasjon og samhandling, med mer.

Figur: For å lykkes med ønsket eller planlagt omstilling av virksomheten de neste 3-5 årene, er noen av følgdende kriterier en barriere for omstilling? 

Kilde: Undersøkelse blant 500 næringslivsledere utført av Norstat for Virke, september 2016.

– Mange av våre medlemsbedrifter begynner å merke at endringene angår dem. I det nye arbeidslivet vi står overfor skjer endringene raskere enn før, og da er det avgjørende å sikre kontinuerlig kompetanseutvikling, være åpne for å ta inn impulser utenfra, delta i nettverk og lære av andre, sier Madsen.

Kompetanse er imidlertid ikke den eneste barrieren for å lykkes, viser undersøkelsen: Rundt en tredjedel opplever også at det skorter på risikokapital samt på digital og fysisk infrastruktur.

Tar alle bransjer innover seg omstillingen?

44 prosent av de spurte tror på store endringer i egen bransje de neste 3-5 årene. Interessant nok er det tradisjonell industri, som bergverk, industri, bygg- og anleggsvirksomheter som i minst grad forventer seg store endringer – kun en tredel av lederne svarer dette.

– Det er et paradoks, med tanke på at industrien er næringen som av myndighetene er utpekt som omstillingsnæring nr. 1. Jeg hadde forventet at enda flere ledere ser sin bransje utsatt for teknologiske omveltninger. Utviklingen vil treffe alle bransjer, men på ulike vis, sier Madsen.

I andre enden finner vi såkalt kunnskapsbasert tjenesteyting, som informasjon og kommunikasjon, finansierings- og forsikringsvirksomhet og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Opp mot 90 % av ledere i disse bransjene tror at egen bransje vil endre seg i stor grad de neste årene.

Likevel er det optimisme å spore

I lys av forventninger til endring av egen bransje, svarer likevel seks av ti norske næringslivsledere (61 %) at de ser store muligheter for egen virksomhet de neste 3-5 årene. Og her er optimismen stor på tvers av bransjer, geografi og størrelse på bedrift – men der bedrifter over 50 ansatte ser de største mulighetene (75 %).

– Det er svært positivt av norske bedriftsledere ser ut til å omfavne mulighetene som den teknologiske utviklingen gir, i stedet for å anse den som en trussel. Norske virksomheter har alltid omstilt seg, og vil lykkes med å skape lønnsomme arbeidsplasser også i fremtiden, understreker Madsen.

500 norske næringslivsledere er intervjuet i undersøkelsen utført av Norstat på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke
Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsensgate 90
0230 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene i Norge, og representerer over 20 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. Virke mener virksomheter lykkes best når verdiene skapes i samspill mellom arbeidsgiver og medarbeider.