Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Kommuner styrker og utvikler barneverntjenesten sin

Del

(Oslo 06.06.18) I perioden 2018-2024 gjennomfører Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) et kvalitets- og kompetanseløft i de kommunale barnevernstjenestene. Tiltakene i kompetansestrategien skal bidra til at barn, unge og familier møter ansatte med høy faglig kompetanse og tjenester av god kvalitet.

Veiledningsteamet skal støtte kommuneledelsen og barnevernleder i å drive utviklingsarbeid slik at barneverntjenesten kan forbedre sin praksis og oppnå bedre resultater. Nå er 13 kommuner klare til å motta veiledning fra Bufdirs veiledningsteam. Dette er en del av regjeringens bevilgning på 80 millioner til kompetanseheving i barnevernet i 2018.

–Vi ser frem til at veiledningsteamene starter sitt arbeid, og har store forventninger til tiltaket. Vårt mål er å bistå kommunene med kvalitetsutvikling på barnevernfeltet, slik at de står enda bedre rustet til å utføre arbeidet ovenfor barna, ungdommene og deres familier, sier Kjetil Andreas Ostling, assisterende direktør i Bufdir.

Kommunene

De 13 kommunene som har takket ja til veiledning er Alta, Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Evenes, Hemnes, Meløy, Vestvågøy, Førde (Førde/Gaular barneverntjeneste), Kongsvinger, Åsnes (Solør barneverntjeneste), Hurdal og Ullensaker. Kommunene som har fått tilbud om og takket ja til veiledningsteamet er rekruttert i samarbeid med fylkesmannsembetene. Dette er kommuner som ønsker bistand til å drive utviklingsarbeid i barneverntjenesten, og hvor det allerede er identifisert utfordringer i tjenesten. Veiledningen vil foregå over en periode på 2 år.

–For vår kommune vil det være et løft å få inn et veiledningsteam. Vi gleder oss til et samarbeid til de beste for innbyggerne i kommunen, sier Rikke Raknes, kommunalleder i Alta kommune

Bufdir har rekruttert 11 engasjerte og dyktige barnevern- og kommunalledere med lang erfaring fra barnevernfeltet og offentlig forvaltning, som sammen utgjør veiledningsteamet 2018-2020.

–Dette er oppstarten av tiltaket. Allerede til neste år tar Bufdir sikte på at en ny pulje kommuner skal få tilbud om veiledningsteam. Det er frivillig for kommuner å delta, og kommuner kan også selv melde interesse for å motta denne type bistand fra Bufdir, avslutter Kjetil Andreas Ostling i Bufdir.

 

Nøkkelord

Kontakter

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stensberggata 27
0170 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Sammen for barn og unge utsatt for menneskehandel28.5.2018 07:00Pressemelding

Barn og unge som utsattes for menneskehandel og andre typer utnytting får sjelden muligheten til å fortelle sin historie på en meningsfylt og helhetlig måte. Østersjørådet og Nordisk Ministerråd mener at dersom myndighetene hadde lyttet til de unges erfaringer og meninger ville de unge fått en bedre oppfølging, og samfunnet ville bedre kunne identifisere og følge barn og unge som utsettes for overgrep og utnytting.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom