Fagforbundet

Kommuneoppgjøret: Krever at alle medlemmer skal sikres kjøpekraft

Del

For første gang på mange år går partene til forhandlingene i økonomiske nedgangstider og stigende arbeidsledighet. For LO Kommune er rettferdig fordeling og sosial utvikling et hovedmål under forhandlingene, og dette legges til grunn for kravene som fremmes. Hovedkravet er at alle medlemmene skal sikres kjøpekraft.

- Prognosene for prisstigningen er uvanlig høye, derfor blir det ekstra viktig å opprettholde kjøpekraften for alle, sier Mette Nord, som leder forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

For LO Kommune er det viktig med et generelt kronetillegg til alle, og at minstelønn og ubekvemstillegg økes. Samlet sett vil gjennomslag for slike krav bidra til å løfte de lavest på stigen og redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

- Vi har fortsatt et svært kjønnsdelt arbeidsliv. Kvinner jobber betydelig mer deltid enn menn og de jobber i andre yrker. Mange kvinner får heller ikke uttelling for høy kompetanse. For å fremme likelønn og motvirke lavlønn, vil LO Kommune prioritere kvinnedominerte grupper. Som et konkret krav i denne sammenhengen, krever vi en ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning, sier Mette Nord.

Når det gjelder AFP og offentlig tjenestepensjon konstaterer LO Kommune at en rekke forhold ennå ikke er avklart, og at partene må jobbe videre med problemstillinger knytta til pensjon. Uavhengig av hva som måtte komme, krever LO Kommune at en eventuell ny offentlig tjenestepensjon skal være livsvarig, kjønnsnøytral og forutsigbar.

Noen av LO Kommunes krav:

  • Et generelt kronetillegg til alle
  • Garantilønn og laveste årslønn, heves med minimum det generelle tillegget
  • Heving av ubekvemstillegg
  • Tiltak for å redusere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
  • Ny stillingsgruppe for fagarbeiderstillinger med tilleggsutdanning
  • En forsterkning av bestemmelsene som sikrer midlertidig ansatte fast stilling
  • Deltidsansatte som har hatt merarbeid i 12 måneder, skal ha rett til utvidet stilling tilsvarende det antall timer de faktisk har arbeidet

Det arrangeres et presseseminar om tariffoppgjøret i Fagforbundets lokaler i Keysers gate 15 den 13. april klokka 10.15

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom