JOOL Markets AS

Kommentar til vedtak fra Finanstilsynet

Del

Oslo, 22. mars 2019 – JOOL Markets AS har mottatt Finanstilsynets endelige merknader etter det stedlige tilsynet som ble gjennomført i desember 2017. Finanstilsynet har fattet vedtak om å tilbakekalle JOOL Markets' konsesjoner.

Selskapet søkte umiddelbart om og har fått innvilget oppsettende virkning i klagefristperioden. JOOL Markets kan derfor videreføre virksomheten som normalt inntil videre. Selskapet har besluttet at vedtaket vil bli påklaget til Finansdepartementet, og vil søke om oppsettende virkning også i den perioden klagen er under behandling.

JOOL Markets har hatt fortløpende og god dialog med Finanstilsynet underveis. Selskapet var relativt ungt ved det stedlige tilsynet i 2017, og hadde dessuten hatt en rask vekst.

JOOL Markets AS var klar over at denne veksten representerte en belastning for organisasjonen og har nedlagt et betydelig arbeid ved bruk av interne og eksterne ressurser for å sikre at veksten ikke gikk på bekostning av kvaliteten i virksomheten. Arbeidet med å sikre kvalitet har vært en pågående og målrettet prosess helt siden nye eiere overtok selskapet i 2015 og etablerte JOOL Markets.

– JOOL Markets driver en seriøs virksomhet. Det aller viktigste for oss nå er å ivareta våre kunder, deres finansieringsbehov og investeringer, de ansatte og selskapets øvrige interessenter, sier advokat Ola Røthe, som har vært styreleder i selskapet siden høsten 2018.

– Vi er overrasket og skuffet over at Finanstilsynet i begrenset grad har tatt hensyn til våre merknader og spesielt at de ikke har vektlagt de betydelige endringer og tiltak som selskapet har gjennomført for særlig å sikre investorvernet, sier Røthe.

Styret konstaterer at Finanstilsynet mener at enkelte aspekter ved virksomheten ikke var tilfredsstillende ved gjennomføringen av det stedlige tilsynet, men deler ikke de skjønnsmessige vurderinger som begrunner vedtaket. Disse gir ikke et riktig bilde av virksomheten i JOOL Markets, og vedtaket oppfattes derfor som en uforholdsmessig reaksjon.

Styret konstaterer videre at Finanstilsynets kritikk ikke omhandler JOOL Market sin virksomhet i Sverige og Finland og heller ikke selskapets produkter eller prosesser relatert til produktutvikling.

JOOL Markets tilbyr finansiering og tilgjengeliggjør investeringsprodukter som det er betydelig etterspørsel etter i markedet, både hos utstedere innen segmentet små og mellomstore virksomheter og hos de investorer selskapet retter seg mot.

Om JOOL Markets AS

JOOL Markets AS
JOOL Markets ASLes mer om selskapet på: https://joolmarkets.com/nb/ 

Følg saker fra JOOL Markets AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra JOOL Markets AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.